Uitstroommarkt/ouderinformatie leerlingen bovenbouw

Op woensdagavond 11 januari is er een ouderavond gericht op uitstroom (arbeid, vervolgonderwijs). Dit is voor alle leerlingen en ouders van de bovenbouw (jaren 4 en 5 voor de havo en jaren 3 en 4 voor het vmbo en 3, 4, 5 en 6 Pro) van groot belang. Er komen veel gastsprekers uit “het veld” (denk aan mbo en hbo) maar ook sprekers die meer weten te vertellen over wat er bijvoorbeeld allemaal gaat veranderen als je 18 wordt. Erg nuttig dus.

Voor alle ouders (en leerlingen) van leerlingen in de bovenbouw geldt dat ze verwacht worden op deze avond.  Als het goed is hebben alle ouders/leerlingen via Somtoday een uitnodiging gehad. Graag aangeven dat jullie komen en met hoeveel.