Met elkaar
veel mogelijk maken

steun-ons-recon-school

Stichting Vrienden van het Langdurig Zieke kind

De school kent een Vriendenstichting met een ANBI-status. Door de zorg die de leerlingen nodig hebben worden er veel extra kosten gemaakt bijv. voor verpleegkundige begeleiding en aangepast vervoer. De Vriendenstichting werft middelen bij fondsen, bedrijven en particulieren om de extra’s voor de leerlingen te realiseren. Door deze steun kunnen we projecten mogelijk maken voor de leerlingen en ze laten ervaren dat de wereld groter is dan hun ziekte!

Afgelopen jaren hebben wij dankzij steun van verschillende fondsen en bedrijven een prachtig nieuw schoolplein gerealiseerd op de SO, compleet met een Cruyff Court, een eigen schooltuin en fietsparcours. Voor de VSO hebben we dankzij alle steun een eigen busje kunnen aanschaffen waarmee leerlingen makkelijker naar stageplekken of uitstapjes vervoerd kunnen worden.

In 2021 konden we met dank aan een Rotterdams fonds alle bedden vernieuwen in de slaapzaal van de SO.

Wilt u iets voor onze leerlingen betekenen of kent iu iemand die dat zou willen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de vriendenstichting: vriendenstichting@olsderecon.nl

Fondsenwerving

Jaarlijks werven wij samen met de vriendenstichting extra fondsen voor de schoolreisjes en -kampen en activiteiten voor de eindverlaters waarvoor de ouderbijdrage niet toereikend is. De middelen zijn vooral bedoeld voor verpleegkundige zorg, extra begeleiding en vervoer.
We hopen dat steeds meer mensen zich willen verbinden als Vriend aan de stichting met een jaarlijkse donatie zodat ook in de toekomst deze activiteiten voor onze leerlingen mogelijk blijven. Dankzij de steun van fondsen, bedrijven en mensen is en wordt ontzettend veel mogelijk gemaakt!

Wij hebben nog een wensenlijst waarvoor steun nodig is zoals een hoog/laag aankleedtafel bij de verpleegkundigen, i-Pads en laptops voor leerlingen die moeite hebben met schrijven en techniekdozen.

Bij het verwerven van fondsen hanteert de Stichting de richtlijnen van Stichting BOOR inzake sponsoring.

Word vriend

U kunt vriend worden of een eenmalige donatie doen door een gift op bankrekening nummer NL08 INGB 0000092317 ten name van Stichting Steun aan het Langdurig Zieke Kind Rotterdam. De stichting heeft een ANBI-status, daardoor is geven extra aantrekkelijk.

Ook als u vanuit het MVO-beleid van uw bedrijf wil steunen, gaan wij graag met u in gesprek.

projectweek

Verkoeling tijdens de projectweek

projectweek-recon

Projectweek

Steun ons

De Stichting Steun aan het Langdurig Zieke kind heeft een ANBI-status. Hierdoor is doneren extra aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven. Lees hier meer.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of weten hoe u de school kunt steunen neem dan contact op met
de heer B. Vreezen
vriendenstichting@olsderecon.nl

Stichting Steun aan het Langdurige Zieke Kind

U kunt de Stichting Steun aan het Langdurige Zieke Kind steunen door een donatie op bankrekening nummer NL08 INGB 0000092317 ten name van Stichting Steun aan het Langdurig Zieke Kind Rotterdam.