Goed onderwijs,
de zorg maakt het mogelijk

Zorg en ondersteuning

Om goed onderwijs te kunnen bieden heeft onze school veel expertise in huis. Naast een geschoold team hebben wij binnen onze organisatie meerdere disciplines. Functies en taken zijn op onze verantwoordelijke opdracht afgestemd. De medisch-sociale leerlijn en onderwijs op maat vormen de basis van ons onderwijs. Elke leerling heeft zijn eigen ontwikkelingsperspectiefplan (opp) en neemt dit gedurende zijn schoolloopbaan met zich mee als groeidocument.

Er is een continue aandacht voor professionalisering. Rondom de individuele leerlingen werken we samen met ouders en onze partners in de zorg of het onderwijs.
Met maatwerk maken we onderwijs passend en zijn we in staat om de leerling aan te spreken op zijn of haar beste kunnen: “het hoogst haalbare”.

ZORGCOORDINATOR College

Astrid Eijsbergemail-contact

ZORGCOORDINATOR RoM

Thomas vd Vlietemail-contact

AANMELDEN

Toelating

Medisch-sociale leerlijn

Zorgstructuur

Specialisten

specialisten