Onderbouw vmbo en havo

De onderbouw

Het programma naar het behalen van een diploma op Recon openluchtschool College duurt 4 (vmbo) tot 5 (havo)  jaar, maar er is ook de mogelijkheid tot een verlengd traject. Wanneer het 4-jarige traject op het vmbo wordt doorlopen zit een leerling 2 jaar in de onderbouw, voor de havo is dat 3 jaar. Leerlingen die instromen vanuit het basisonderwijs  starten in de brugklas.

De leerlingen starten op het niveau van het advies van de basisschool. In de brugklas en in de tweede klas zitten leerlingen met verschillende niveaus (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg en havo). Binnen de klassen wordt gedifferentieerd gewerkt.
Aan het begin van het schooljaar stellen we samen met de leerling het OPP (ontwikkelingsperspectief plan) op waarin de doelen op didactisch en medisch/sociaal-emotioneel gebied worden opgenomen. De  leerling werkt samen met de mentor,  vakdocenten en verpleegkundigen gedurende het hele schooljaar aan deze doelen.
De leerlingen hebben in de brugklas nog relatief vaak les van hun eigen mentor en wennen vooral aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (leswisselingen, meerdere docenten, andere vakken en huiswerk).

onderbouw

vmbo

Het vakkenpakket bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, binask, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast krijgen de leerlingen sociale vaardigheid training (SoVa), gym, handvaardigheid, techniek  en loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) . In de tweede klas wordt het vak economie toegevoegd.

Na het tweede jaar kunnen de  vmbo leerlingen met de basis of kaderberoepsgerichte leerweg  kiezen tussen drie profielen: economie & ondernemen (E&O),  zorg & welzijn (Z&W) of media/vormgeving/ICT (MVI).
De vmbo theoretische leerweg biedt een vast profiel met een beperkte keuze in vakken.

havo

Het  onderbouwvakkenpakket bestaat uit: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, nask, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Daarnaast krijgen de leerlingen burgerschapslessen, gym, beeldende vorming, ICT en LOB(loopbaan ontwikkeling begeleiding)

Na het 3e jaar volgt de tweede fase waarin een profielkeuze gemaakt kan worden. De keuze bestaat vooralsnog uit Economie en Maatschappij (E&M), Cultuur en Maatschappij (C&M) en Natuur en gezondheid (N&G) met een beperkte keuze aan vakken in het vrije deel.

Bovenbouw