Onderbouw vmbo en havo

De onderbouw

Het programma naar het behalen van een diploma op Recon openluchtschool College duurt 4 jaar, maar er is ook de mogelijkheid tot een langer traject. Wanneer het 4-jarige traject wordt doorlopen zit een leerling 2 jaar in de onderbouw, startend in de brugklas.

De leerlingen starten op het niveau van het advies van de basisschool. In de brugklas en in de tweede klas zitten leerlingen met verschillende niveaus (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg en havo).
Aan het begin van het schooljaar stellen we samen met de leerling het OPP (onderwijs perspectief plan) op waarin de doelen op didactisch en medisch/sociaal-emotioneel gebied worden opgenomen. De mentor werkt samen met de leerling gedurende het hele schooljaar aan deze doelen.
De leerlingen hebben in de brugklas nog relatief vaak les van hun eigen mentor en wennen vooral aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (leswisselingen, meerdere docenten, andere vakken en huiswerk).

onderbouw

Het vakkenpakket bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, binask, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast kringen de leerlingen sociale vaardigheid training (SoVa), gym, handvaardigheid, techniek  en loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) . In de tweede klas wordt het vak economie toegevoegd.

Na het tweede jaar kunnen de  vmbo leerlingen met de basis of kaderberoepsgerichte leerweg  kiezen tussen twee sectoren: economie & ondernemen of zorg & welzijn.
Vmbo theoretische leerweg en havo leerlingen hebben een vast profiel.

Havo

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de pilot havo. Al jaren was er de wens het havoniveau te kunnen aanbieden voor onze  leerlingen. We zijn gestart met een aantal leerlingen in het 3e jaar. Deze klas is een succes en het niveau is haalbaar door leerlingen en de lesgevende docenten. De havo 3 klas wordt dit schooljaar voortgezet en na de Kerst stroomt een aantal leerlingen door naar havo 4. Ook gaat een aantal 2e jaars leerlingen werken op havoniveau.

Bovenbouw