Examens

Examinering

Recon openluchtschool College heeft zelf geen examenlicentie maar neemt examen af in samenwerking met:

  • OSG Hugo de Groot (Vmbo TL/Havo)
  • Vakcollege De Hef (Beroepsgericht/Kader)

De examens van vmbo kader en beroepsgerichte leergang zijn digitaal en de examens van vmbo TL zijn op papier.

Examencommissie

De examencommissie buigt zich over lopende zaken omtrent het examen. Dit kan gaan om het regelen en aanvragen van hulpmiddelen als Kurzweil of om het omgaan met calamiteiten. Bij urgente zaken en vragen betreffende het examen, kunt u zich wenden tot de examencommissie.

De examencommissie bestaat uit:

Mevr. T. Sibbing          – Locatiedirecteur
Dhr. T. van der Vliet   – Secretaris
Dhr R. Pronk                – ICT

PTA BBL '21 - '22

PTA KBL '21 - '22

PTA TL '21-'22

PTA HAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat alle informatie over het afronden van het examen. Per vak is vermeld welke onderdelen afgerond moeten worden en ook het examenreglement heeft hierin een plek gekregen. Elk jaar wordt het PTA (dat voor 2 jaren telt, dus dit geldt voor de gehele examenfase in de bovenbouw) uitgereikt voor 1 oktober aan de leerlingen die in eindfase gaan starten. Het PTA is hier ook te downloaden.

Nieuwsbrieven examen

Een paar maal per jaar worden nieuwsbrieven omtrent het examen gemaakt en via Magister naar de leerlingen en de ouders gemaild. In deze nieuwsbrieven staan belangrijke zaken betreffende het examen, zoals wanneer dingen ingeleverd moeten zijn, wanneer er toetsweken zijn, wat de exacte examendata en informatie over het aanmelden bij de vervolgopleiding.

diploma-uitreiking

Examendata 2022:

Havo:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

Datum Dag Tijd Examen
12 mei Donderdag 9.00-11.30 Duits
13 mei Vrijdag 13.30-16.00 Wiskunde B
16 mei Maandag 9.00-12.00 Geschiedenis
16 mei Maandag 13.30-16.30 Natuurkunde
17 mei Dinsdag 13.30-16.30 Nederlands
18 mei Woensdag 13.30-16.30 Biologie
20 mei Vrijdag 13.30-16.30 Economie
23 mei Maandag 13.30-16.30 Scheikunde
24 mei Dinsdag 13.30-16.00 Engels
25 mei Woensdag 13.30-16.30 Bedrijfseconomie

Vmbo-tl:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

Datum Dag Tijd Examen
12 mei Donderdag 13.30-15.30 Biologie
13 mei Vrijdag   9:00-11:00 Geschiedenis
16 mei Maandag 13.30-15.30 Nederlands
17 mei Dinsdag 9.00-11.00 Duits
17 mei Dinsdag 13.30-15.30 Wiskunde
18 mei Woensdag 13.30-15.30 Engels
20 mei Vrijdag 13.30-15.30 Economie
23 mei Maandag 9.00-11.00 Maatschappijkunde
23 mei Maandag 13.30-15.30 Nask-2

BB/KB E&O * Z&W:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

Datum Dag Tijd Examen
12 mei* Donderdag NNB Nederlands
17 mei* Dinsdag NNB Wiskunde / maatschappijkunde
19 mei* Donderdag NNB Biologie / economie
24 mei* Dinsdag NNB Engels
9 mei- 27 mei     CSPE

*= Digitaal flexexamen – datum / tijd kunnen wijzigen / CSPE data worden nog bekend gemaakt

Uitslag 1e tijdvak:
2e tijdvak: 20  juni 2022
Uitslag 2e tijdvak:
Diploma-uitreiking: 5 juli 2022

Burgerschap