Examens

Examinering

Recon openluchtschool College heeft zelf geen examenlicentie maar neemt examen af in samenwerking met:

  • OSG Hugo de Groot (Vmbo TL/Havo)
  • Vakcollege De Hef (Beroepsgericht/Kader)

De examens van vmbo kader en beroepsgerichte leergang zijn digitaal en de examens van vmbo TL zijn op papier.

Examencommissie

De examencommissie buigt zich over lopende zaken omtrent het examen. Dit kan gaan om het regelen en aanvragen van hulpmiddelen als Kurzweil of om het omgaan met calamiteiten. Bij urgente zaken en vragen betreffende het examen, kunt u zich wenden tot de examencommissie.

De examencommissie bestaat uit:

Mevr. T. Sibbing          – Locatiedirecteur
Dhr. T. van der Vliet   – Secretaris
Dhr R. Pronk                – ICT

PTA BBL '19 - '20

PTA BBL '20 - '21

PTA KBL '19 - '20

PTA KBL '20 - '21

PTA TL '19-'20

PTA TL '20-'21

PTA HAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat alle informatie over het afronden van het examen. Per vak is vermeld welke onderdelen afgerond moeten worden en ook het examenreglement heeft hierin een plek gekregen. Elk jaar wordt het PTA (dat voor 2 jaren telt, dus dit geldt voor de gehele examenfase in de bovenbouw) uitgereikt voor 1 oktober aan de leerlingen die in eindfase gaan starten. Het PTA is hier ook te downloaden.

Nieuwsbrieven examen

Een paar maal per jaar worden nieuwsbrieven omtrent het examen gemaakt en via Magister naar de leerlingen en de ouders gemaild. In deze nieuwsbrieven staan belangrijke zaken betreffende het examen, zoals wanneer dingen ingeleverd moeten zijn, wanneer er toetsweken zijn, wat de exacte examendata en informatie over het aanmelden bij de vervolgopleiding.

diploma-uitreiking

Examendata 2021

Examen vmbo tl

Dag Tijd Examen
Maandag 17 mei 13.30-15.30 Nederlands
Dinsdag 18 mei 13.30-15.30 Wiskunde
Donderdag 20 mei 9:00-11:00 Maatschappijkunde
Vrijdag 21 mei 13.30-15.30 Economie
Dinsdag 25 mei 13.30-15.30 Nask-II
Woensdag 26 mei 9:00-11:00 Duits
Woensdag 26 mei 13.30 15.30 Biologie
Donderdag 27 mei 13.30-15.30 Engels

Examen vmbo bbl / kbl (voorlopige planning)

Dag Tijd Examen
Maandag 17 mei Nader te bepalen Wiskunde / maatschappijkunde
Woensdag 19 mei Nader te bepalen Biologie / economie
Vrijdag 21 mei Nader te bepalen Nederlands
Dinsdag 25 mei Nader te bepalen Engels
Maandag 17 mei t/m vrijdag 28 mei Nader te bepalen CSPE (E&O / Z&W)

Uitslag 1e tijdvak: Woensdag 16 juni
2e tijdvak: 21 juni t/m 23 juni
Uitslag 2e tijdvak: Vrijdag 2 juli

Burgerschap