Examens

Examinering

Recon openluchtschool College heeft zelf geen examenlicentie maar neemt examen af in samenwerking met:

  • OSG Hugo de Groot (Vmbo TL/Havo)
  • Vakcollege De Hef (Beroepsgericht/Kader)

De examens van vmbo kader en beroepsgerichte leergang zijn digitaal en de examens van vmbo TL zijn op papier.

Examencommissie

De examencommissie buigt zich over lopende zaken omtrent het examen. Dit kan gaan om het regelen en aanvragen van hulpmiddelen als Kurzweil of om het omgaan met calamiteiten. Bij urgente zaken en vragen betreffende het examen, kunt u zich wenden tot de examencommissie.

De examencommissie bestaat uit:

Mevr. T. Sibbing          – Locatiedirecteur
Dhr. T. van der Vliet   – Secretaris
Dhr R. Pronk                – ICT

PTA BBL '23 - '24

PTA KBL '23 - '24

PTA TL '23-'24

PTA HAVO '23-'24

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat alle informatie over het afronden van het examen. Per vak is vermeld welke onderdelen afgerond moeten worden en ook het examenreglement heeft hierin een plek gekregen. Elk jaar wordt het PTA (dat voor 2 jaren telt, dus dit geldt voor de gehele examenfase in de bovenbouw) uitgereikt voor 1 oktober aan de leerlingen die in eindfase gaan starten. Het PTA is hier ook te downloaden.

Nieuwsbrieven examen

Een paar maal per jaar worden nieuwsbrieven omtrent het examen gemaakt en via Magister naar de leerlingen en de ouders gemaild. In deze nieuwsbrieven staan belangrijke zaken betreffende het examen, zoals wanneer dingen ingeleverd moeten zijn, wanneer er toetsweken zijn, wat de exacte examendata en informatie over het aanmelden bij de vervolgopleiding.

diploma-uitreiking

Examendata 2023:

Havo:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

Datum Tijd Examen
Donderdag 11 mei 13.30 -16.30 uur Scheikunde
Vrijdag 12 mei 13.30-16.30 uur Nederlands
Maandag 15 mei 9.00-12.00 uur Geschiedenis
Maandag 15 mei 13.30-16.30 uur Biologie
Dinsdag 16 mei 13.30-16.00 uur Engels
Woensdag 17 mei 9.00-11.30 uur Duits
Woensdag 17 mei 13.30-16.30 uur Bedrijfseconomie
Dinsdag 23 mei 13.30-16.30 uur Wiskunde A,B
Woensdag 24 mei 13.30-16.30 uur Economie
Donderdag 25 mei 13.30-16.30 uur Natuurkunde
Vrijdag 26 mei 13.30-16.30 uur Aardrijkskunde

Vmbo-tl:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

Datum Tijd Examen
Donderdag 11 mei 13.30 -15.30 uur Engels
Vrijdag 12 mei 9.00-11.00 uur Duits
Vrijdag 12 mei 13.30-15.30 uur Nask1
Maandag 15 mei 13.30-15.30 uur Wiskunde
Dinsdag 16 mei 9.00-11.00 uur Geschiedenis
Woensdag 17 mei 13.30-15.30 uur Economie
Maandag 22 mei 13.30-15.30 uur Aardrijkskunde
Dinsdag 23 mei 9.00-11.00 uur Maatschappijkunde
Dinsdag 23 mei 13.30-15.30 uur Nederlands
Woensdag 24 mei 13.30-15.30 uur Biologie
Donderdag 25 mei 13.30-15.30 uur Nask2

BB/KB E&O * Z&W:

(leerlingen hebben recht op verlenging, deze verlenging is nog niet opgenomen in de tijden hieronder)

*= Digitaal flexexamen – datum / tijd kunnen wijzigen / CSPE data worden nog bekend gemaakt

Uitslag 1e tijdvak:  woensdag 14 juni 2023
Uitslag 2e tijdvak: vrijdag 30 juni 2023
Diploma-uitreiking: 4 juli 2023

Burgerschap