Examens

Examinering

Recon openluchtschool College heeft zelf geen examenlicentie maar neemt examen af in samenwerking met:

  • OSG Hugo de Groot (Vmbo TL/Havo)
  • Vakcollege De Hef (Beroepsgericht/Kader)

De examens van vmbo kader en beroepsgerichte leergang zijn digitaal en de examens van vmbo TL zijn op papier.

Examencommissie

De examencommissie buigt zich over lopende zaken omtrent het examen. Dit kan gaan om het regelen en aanvragen van hulpmiddelen als Kurzweil of om het omgaan met calamiteiten. Bij urgente zaken en vragen betreffende het examen, kunt u zich wenden tot de examencommissie.

De examencommissie bestaat uit:

Mevr. T. Sibbing          – Locatiedirecteur
Dhr. T. van der Vliet   – Secretaris
Dhr R. Pronk                – ICT

PTA BBL

PTA KBL

PTA TL

Examendata

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat alle informatie over het afronden van het examen. Per vak is vermeld welke onderdelen afgerond moeten worden en ook het examenreglement heeft hierin een plek gekregen. Elk jaar wordt het PTA (dat voor 2 jaren telt, dus dit geldt voor de gehele examenfase in de bovenbouw) uitgereikt voor 1 oktober aan de leerlingen die in eindfase gaan starten. Het PTA is hier ook te downloaden.

Nieuwsbrieven examen

Een paar maal per jaar worden nieuwsbrieven omtrent het examen gemaakt en hier gepubliceerd. Deze nieuwsbrieven gaan ook via Magister naar de leerlingen en de ouders. In deze nieuwsbrieven staan belangrijke zaken betreffende het examen, zoals wanneer dingen ingeleverd moeten zijn, wanneer er toetsweken zijn, wat de exacte examendata en informatie over het aanmelden bij de vervolgopleiding.

diploma-uitreiking

Examendata 2020

Examen vmbo bbl / kbl

14-4    Wiskunde/Maatschappijkunde
15-4    Biologie/economie
16-4    Nederlands
17-4    Engels

*tijden nader te bepalen

Het centraal schriftelijk examen vindt plaats in de periode 26 mei tot 19 juni 2020

Examen vmbo tl

7/5      13.30 – 16.00             Economie
8/5      13.30 – 16.00             Nederlands
12/5    13.30 – 16.00             Wiskunde
15/5    13.30 – 16.00             Biologie
18/5    09.00 – 11.30             Maatschappijkunde
18/5    13.30 – 16.00             NASK-2
19/5    13.30 – 16.00             Engels

3 juni is normering cspe bekend
10 juni normering centraal schriftelijk examen bekend
15 en 16 juni herkansing cse 2e tijdvak
22-26 juni herkansing cspe 2e tijdvak

Burgerschap