Praktische zaken

Protocollen en afspraken

Om de zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken en protocollen vastgelegd. Zo hebben wij protocollen met betrekking tot alcohol- en rookbeleid, een pest- en verzuimprotocol.

Wij zijn een rookvrije school. Roken is tijdens schooltijd is alleen toegestaan tijdens de pauzes en in het park tegenover de school en dus buiten het schoolterrein. We houden hier streng toezicht op.

De protocollen zijn hier te downloaden en voor ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen toegankelijk via Magister. Algemene afspraken zijn opgenomen in de schoolgids. (link)

Verzuimprotocol

Omgaan met pesten

Alcohol en drugs

Rookbeleid