Onderwijs op maat

Toelating

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Neem telefonisch contact op met de school en vraag naar de zorgcoördinator. De zorgcoördinatoren zijn voor Recon College Astrid Eijsberg en voor Recon op Maat RoM: Thomas van der Vliet.

De intakeprocedure wordt in gang gezet. Het dossier wordt opgevraagd bij de oude school en besproken met de Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB bepaalt samen met het samenwerkingsverband of onze school geschikt is voor uw zoon of dochter. U wordt samen met uw zoon/dochter uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of de CvB een positief of negatief advies voor een aanmelding geeft. U wordt op de hoogte gebracht van het advies van de CvB. Als dit advies positief is, wordt er door de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als we denken dat uw zoon of dochter niet bij onze school past, zullen wij een advies geven over plaatsing op een andere school.

Als de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, wordt uw zoon of dochter geplaatst op onze school.

ZORGCOORDINATOR College

Astrid Eijsbergemail-contact

ZORGCOORDINATOR RoM

Thomas vd Vlietemail-contact

Ouders melden de leerling aan

Het CvB leest het dossier en komt tot een besluit

Kennismakingsgesprek en rondleiding

Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een intakegesprek
Het CvB adviseert een andere school

Als de TLV afgegeven is, wordt de leerling geplaatst.