Vakanties en vrije dagen

Schooltijden en vakanties

De lessen starten elke dag om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.
De leerlingen volgen meer lesuren dan wettelijk noodzakelijk is daarom geeft dit rooster van vakantie- en roostervrije dagen (studiedagen personeel) ons ruimte om klassen op basis van ziekte personeel, calamiteiten en herexamens nog enkele dagen extra vrij te geven.

Overzicht vakantie en vrije dagen leerlingen 2019-2020

2019

2 september 2019: studiedag personeel; leerlingen vrij
26 september 2019: Studiedag personeel; leerlingen vrij
14 oktober 2019 : BOOR Studiedag personeel; leerlingen vrij

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober 2019

27 november 2019: StudiedagSO/VSO Ziektenbeelden personeel; leerlingen vrij

Kerstvakantie
20 december 2019 t/m 5 januari 2020

2020

14 januari 2020: studiedag personeel; leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie 
24 februari t/m 28 februari 2020

9 april 2020: studiedag personeel; leerlingen vrij
10 tm 13 april 2020: Pasen

Meivakantie
18 april t/m 5 mei 2020

21 t/m 24 mei 2020: Hemelvaart

1 juni 2020: Pinksteren
2 juni 2020: Studiedag personeel; leerlingen vrij

16 juli 2020: Teamafsluiting

Zomervakantie      
17 juli t/m 28 augustus 2020

Lesblok 1 08.30u-09.15u
Lesblok 2 09.15u-10.00u
Pauze 10.00u-10.15u
Lesblok 3 10.15u-11.00u
Lesblok 4 11.00u-11.45u
Lesblok 5 11.45u-12.30u
Lunch 12.30u-13.10u
Lesblok 6 13.10u-13.50u
Lesblok 7 13.50u-14.30u