Recon op Maat

Thuiszitters: Recon op Maat (RoM)

Schoolverzuim

Sommige leerlingen kunnen niet vijf dagen op school zijn. Niet omdat ze geen zin hebben, maar omdat zij dit door een lichamelijke beperking of psychische problemen niet aankunnen. De lange dagen, de vele leswisselingen en het constant in beweging moeten zijn, vormen voor hen een belemmering. De redenen voor verzuim kunnen legio zijn en kunnen lichamelijk en/of sociaal-emotioneel van aard zijn. Het ontstaan van verzuim is over het algemeen een geleidelijk proces. De routine van de schoolgang raakt uit beeld en de sociale contacten op school verwateren, waardoor het steeds moeilijker wordt om weer naar school te gaan.

Recon openluchtschool heeft speciaal voor deze leerlingen een programma ontwikkeld: Recon Op Maat (RoM) ondersteunt, vanuit de expertise van onze school, juist de “thuiszittende” leerlingen. Zowel de leerlingen die dreigen uit te vallen, als de leerlingen die inmiddels thuis zitten. RoM speelt in op de speciale onderwijs- en zorgbehoeften van deze leerlingen door de  10 “ingrediënten” van het RoM-programma  te hanteren:

  • Een persoonlijke coach/mentor
  • Huisbezoeken
  • Een observatieperiode waarin het niveau en de zorgbehoefte in beeld wordt gebracht
  • Een individueel onderwijsprogramma
  • Flexibel schoolbezoek
  • Digitale onderwijsondersteuning
  • Therapeutische begeleiding voor leerling en gezin
  • Inzet van schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog
  • Intensieve ketensamenwerking
  • Praktische aanpassingen op school

Doel

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de leerling weer op school in een onderwijsritme komt. Het  diploma is daarin weliswaar een doel, maar ook een middel op weg naar een plek in de maatschappij. Recon openluchtschool wil alle leerlingen handvatten meegeven, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen, zich staande kunnen houden in het vervolgonderwijs en later een plek in de maatschappij kunnen krijgen.

Maatwerk

Het begeleiden van leerlingen die thuiszitten vergt veel flexibiliteit. Elke casus is uniek en de aanpak verschilt per leerling. RoM biedt dus maatwerk. Toch zijn er wel gemene delers binnen de aanpak. Zo is het belangrijk dat zowel de leerling als de ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van de aanpak en het stellen van de doelen. Deze doelen zijn realistisch, haalbaar en gericht op het verkrijgen van succeservaringen. De RoM-coaches/mentoren nemen hierin de regie en begeleiden de leerlingen en de ouders en onderhouden nauw contact met instanties (ketenpartners) die binnen het gezin betrokken zijn.

RoM-Klas

Leerlingen in het RoM-traject zitten waar mogelijk met de extra begeleiding in een ‘reguliere’ klas binnen het vso van onze school. Er is echter ook de mogelijkheid om in een RoM-klas te beginnen. In deze klas kunnen leerlingen in een beschermende omgeving de schoolgang weer hervatten. De leerlingen zitten dan in een vast lokaal waar de docenten naar toe komen, op een rustige plek in de school. In de klas werken leerlingen per vakgebied zelfstandig aan hun doelen.

RoM-klas

Partnerschap met ouders

Omdat het begeleiden van leerlingen terug naar school complex is, wordt verwacht dat de leerling en het gezin openstaan voor begeleiding en partnerschap. Het begeleiden van leerlingen die thuiszitten, kan namelijk niet zonder hulp van ouders. Ouders ondersteunen het beleid van school en de afspraken die gemaakt worden in het hulpplan. Daarnaast nemen ouders deel aan een serie bijeenkomsten die, onder begeleiding van de expertise van Mentaal Beter, op school worden georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten, die begeleid worden door een verpleegkundig specialist van Mentaal Beter, staat de rol van de ouder centraal. Daarbij hebben de ouders en de mentoren veelvuldig contact over de vorderingen van de leerling.

Neem voor advies of informatie contact op via RoM@olsderecon.nl

MAAK EEN AFSPRAAKCollege-agenda

ZORGCOORDINATOR RoM

Thomas vd Vlietemail-contact