Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

15/02/2023:
Schaatsen
20/02/2023:
Voortgangsgesprekavond
19/04/2023:
Efteling
22/06/2023:
OPP-avond

Laatste nieuws

Schaatsen

31 jan 2023|

Woensdag 15 februari gaan we met de hele school schaatsen. Alle leerlingen, ook al ga je niet schaatsen, gaan mee.

We gaan er met een bus naar toe. Heb je eigen schaatsen neem die dan mee en anders wordt daar voor gezorgd.

Een brief met verdere informatie ontvangt u binnenkort.

 

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Informatie