Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

15/07/2021 - 30/08/2021:
Zomervakantie

Laatste nieuws

Update | week 2 | combinatie van fysiek en online onderwijs |

14 jan 2021|

Vanaf maandag 4 januari 2021 zijn we begonnen met het online lesgeven. Alle communicatie tussen leerlingen en docenten verloopt via “teams” van Microsoft.  Vanuit het ministerie van OCW hebben we de nadrukkelijke opdracht gekregen om de praktijklessen/branches van de leerlingen door te laten gaan.  Dus de leerlingen krijgen deels fysiek en deels online les. Na de persconferentie is er sinds vandaag één belangrijke maatregel bijgekomen: verzocht wordt om indien mogelijk ook de-anderhalve-meter- afstand ook bij de leerlingen onderling te organiseren. Vanzelfsprekend geven we hier gehoor aan, dit is echter in de praktijklessen niet altijd haalbaar. In deze situatie beschermen we elkaar door het gebruik van mondmaskers en gezichtsbeschermers.

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Praktisch