Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 55 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

28/03/2024 - 02/04/2024:
Goede vrijdag/Pasen
29/04/2024 - 11/05/2024:
Meivakantie
20/05/2024 - 22/05/2024:
Pinksteren
12/06/2024:
Roostervrije dag voor alle leerlingen

Laatste nieuws

Afsluiting 2023 en uitstapjes 2024

30 jan 2024|

Na de mooie afsluiting van het jaar 2023 met het Kerstgala in Islamunda zijn we in januari alweer volop buiten de school bezig geweest.

  • De leerlingen van klas 3b hebben het traject bij Excelsior afgesloten en in februari start de nieuwe groep, ouders & leerlingen krijgen hier een aparte mail over.
  • In de klassen 2b en 3b is Young Impact gestart met de lessen; maatschappelijke betrokkenheid. De leerlingen krijgen hier nog een mooie thuiswerk opdracht van mee om in de eigen wijk IMPACT te kunnen gaan maken.
  • Op 29 januari zijn we met elkaar naar Remasterd gegaan, en voor leerlingen waar Remasterd te veel prikkels was naar de SS Rotterdam.

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Informatie