Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

13/10/2022:
OPP-avond
04/11/2022:
Open schooldag tijdelijke huisvesting
11/01/2023:
Ouderinformatie/uitstroommarkt
20/02/2023:
Voortgangsgesprekavond

Laatste nieuws

Tijdelijke huisvesting

22 mei 2022|

Het was de bedoeling het nieuwe schooljaar te starten in de tijdelijke huisvesting. Door te weinig aannemers om het gebouw op tijd gereed te hebben en vertraging van de vergunning voor de aanvullende noodlokalen is besloten om pas na de herfstvakantie te gaan verhuizen.

De leerlinge starten dus eerst nog op de Dordtsestraatweg 472, Rotterdam.

Per 4 november 2022 is het nieuwe adres:

Palmentuin 10
3078 KJ  Rotterdam
010-4849233

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Informatie