Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

22/06/2023:
OPP-avond
03/07/2023 - 05/07/2023:
Projectweek

Laatste nieuws

Talentenmiddag

30 mei 2023|

Tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben we leerlingen van de brugklas in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een verlengde schooldag waarin extra aandacht werd besteed aan huiswerk, plannen en organiseren. Vanuit de zeer goede ervaringen met de methodiek tijdens deze vrijwillige verlengde schooldag hebben we besloten om in het schooljaar 2022-2023 deze methodiek in het reguliere aanbod te verwerken. Hierdoor ontstond ruimte om de verlengde schooldag meer te gaan richten op buitenschoolse activiteiten die vaak voor leerlingen van onze school na schooltijd niet mogelijk zijn ivm lange reistijd (te laat voor de starttijd van de trainingen), te moe na een hele dag school voor de te intensieve activiteiten (niet aangepast aan de specifieke belastbaarheid of ondersteuning).
Zodoende werd de verlengde schooldag ‘de Talentenmiddag’. In 3 periodes werden de volgende activiteiten aangeboden;
– schaatsen (schaatsbaan Rotterdam)
– leerondersteuning (mentoren brugklas)
– bakken (in onze mooie schoolkeuken)
– sporten (in onze gymzaal)
– sierraden maken (onder begeleiding van een edelsmid)
– yoga/bootcamp (in onze gymzaal)
Helaas zagen we dat het animo voor deelname steeds verder terugliep en dat leerlingen die waren opgegeven voor deelname toch niet verschenen. De organisatie van deze middagen vereist veel van ons team en kost een flinke bijdrage uit ons NPO-budget.
De projectgroep gaat in de komende maand evalueren of en op welke wijze er, in het volgend schooljaar invulling wordt gegeven aan talentontwikkeling. U kunt uw mening mee laten tellen in deze evaluatie, vul hier een korte evaluatie in.

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Informatie