Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

21/12/2020 - 01/01/2021:
Kerstvakantie
01/02/2021 - 02/02/2021:
Studiedagen personeel; leerlingen vrij
22/02/2021 - 26/02/2021:
Voorjaarsvakantie
01/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij
02/04/2021 - 05/04/2021:
Pasen
06/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij

Laatste nieuws

Update | week 49 | onze school tijdens Covid-19 |

1 dec 2020|

Sinds vandaag, 1 december, zijn mondkapjes verplicht. Binnen onze school gold dit al enkele weken en is het een automatisme geworden.

Alle protocollen voor het online lesgeven in alle variaties zijn vormgegeven en heeft u reeds ontvangen.

We prijzen ons gelukkig dat we een gering aantal besmettingen hebben onder de leerlingen en hun huisgenoten. In overleg met de verpleegkundigen organiseren we de quarantaine periode.

Ons personeel is tot op heden vrij van besmettingen. De afwezigheid van docenten vangwege het testen is maximaal 2 dagen en wordt intern opgevangen door de collega’s.

We bereiden ons nu voor op de periode tot kerst en hopen dat de kerstviering, in aangepaste vorm, door kan gaan.

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Praktisch