Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool, afdeling Pro, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege medische omstandigheden en een beperking in het leren niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Recon openluchtschool Pro heeft ongeveer 45 leerlingen. Leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde ondersteuning. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Terry-SibbingTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Lennart Hartog en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

08/02/2022 - 09/02/2022:
Roostervrije dagen voor alle klassen
17/02/2022:
OPP-avond
28/02/2022 - 04/03/2022:
Voorjaarsvakantie
14/04/2022 - 18/04/2022:
Goede vrijdag/Pasen

Laatste nieuws

Corona update

16 nov 2021|

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november jl. zijn er geen specifieke maatregelen aangekondigd voor op school.
Ouders blijven welkom op school, maar wij zullen bezoek zodanig organiseren, dat er geen grote hoeveelheden volwassenen tegelijk op school aanwezig zijn. Wanneer u de school bezoekt, verzoeken wij u om de 1,5 m in acht te nemen.

Voor de leerlingen geldt dat de algemene regels t.a.v. mogelijke besmettingen van kracht blijven. Wij sommen ze hier nog eens op:  

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
  • Schud geen handen. 
  • Was vaak en goed je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog.  

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Informatie