Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

FAQ items aan het laden...

Recon openluchtschool

Recon openluchtschool is een openbare school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. De Recon biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een medische problematiek. Voor toelating is een (chronische) ziekte uitgangspunt. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit verschillende delen van Rotterdam en omgeving.

recon-basisschool

Recon SO

Basisonderwijs

reconpro

Recon PRO

Praktijkonderwijs

reconcollege

Recon College

Vmbo en Havo

De school heeft 3 afdelingen: de Speciaal Onderwijs (SO) afdeling in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek aan de Olijflaan en de Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) afdeling bestaande uit: Recon College (vmbo/havo en Recon op Maat) en Recon Pro (Praktijkonderwijs) in Rotterdam-Zuid aan de Dordtsestraatweg.

We werken sterk samen met vroeg voorschoolse educatie (VVE), basis- en vervolgonderwijs, jeugdzorg en Laurens. Deze natuurlijke ketenpartners helpen ons om de leerlingen een doorgaande, passend didactische en medisch sociaal-emotionele leerlijn te laten volgen.