Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

reconso

Recon openluchtschool SO

Recon openluchtschool, afdeling SO, wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, die vanwege medische omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Leerkrachten en onderwijsassistenten zijn geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en specifieke zorg. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden en met elkaar zetten we ons in om alle leerlingen zo optimaal mogelijk onderwijs en zorg op maat te bieden.

Jacqueline van Wijngaarden, locatiedirecteur Recon openluchtschool SO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als ik door de school loop dan zie ik dat onze leerlingen zich veilig voelen en daardoor stappen maken in hun ontwikkeling en in het ontdekken wie zij zijn. Ik zie ze genieten van het samen met hun klasgenoten les krijgen, op ons prachtige schoolplein spelen en activiteiten ondernemen. En dat maakt mij iedere dag weer een gelukkig mens.”

Jacqueline-van-wijngaarden

Jacqueline van Wijngaarden

Over Recon SO

Onderwijs

Zorg en ondersteuning

Praktisch

Werken bij

Recon openluchtschool