Terugblik voorlichting bureau Halt voor de onderbouwleerlingen

Ook dit jaar kregen de leerlingen weer voorlichting vanuit Halt over een Veilig oud en nieuw. 

Binnen de Recon vinden we het belangrijk dat leerlingen geïnformeerd worden over ontwikkelingen die bij hun leeftijd horen. Daarvoor gebruiken we naast de lessen en methodes die we binnen de school aanbieden ook graag de expertise van buiten.  In dit geval bureau Halt. Naast dat bureau Halt in beeld komt als een leerling iets buiten de kaders van de wet heeft gedaan zien we bureau Halt ook als een preventieve partner.  

Tijdens de voorlichting zijn de leerlingen in gesprek gegaan over verschillende overlastsituaties en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar ook voor een ander. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ook bespreken we de regels rondom vuurwerk.  

Tijdens de voorlichting ‘Overlast rond de jaarwisseling’ hebben de leerlingen van het College en de Pro met elkaar ook aandacht besteed aan de mensen met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel.  Zij werken tijdens oud en nieuw en ervaren daarbij helaas nog vaak veel overlast van jongeren. Onze jongeren kennen vaak uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat de ambulance medewerkers snel en veilig kunnen werken. Door onze jongeren bewust te maken van de gevolgen van vuurwerkoverlast tijdens de feestdagen, hopen we dat ze altijd rekening blijven houden met hun omgeving. Zodat we allemaal een veilige start van 2024 tegemoet kunnen gaan.