Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 100 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Paulien van Zwieten en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

21/12/2023:
Kerstgala
22/12/2023 - 09/01/2024:
Kerstvakantie
13/02/2024:
Voortgangsgesprekavond
14/02/2024:
Roostervrije dag voor alle leerlingen

Laatste nieuws

Terugblik toekomstmarkt 16 november

28 nov 2023|

Donderdag 16 november was er een toekomstmarkt voor alle leerlingen die op voortgezet speciaal onderwijs zitten.

Of je nu na school richting vervolgonderwijs gaat, gaat werken, of naar dagbesteding zal gaan, het is fijn wanneer je weet waar je later terecht kunt. Op de Toekomstmarkt, die in het Excelsiorstadion werd gehouden, waren 58 verschillende organisaties die iets te bieden hadden aan jongeren met een ondersteuningsvraag.
Of je nu een vraag had over wonen, vrijetijdsbesteding, dagbesteding, ondersteuning op een HBO, of op financieel gebied, je kon overal een antwoord op krijgen.
Gezien het aantal bezoekers, bleek er ook een grote vraag te bestaan bij zowel ouders, professionals als leerlingen naar een dergelijke samenkomst van instanties, zodat je vanuit alle invalshoeken antwoorden kon krijgen op je vragen.
Al met al was de Toekomstmarkt een enorm succes en een waardevolle aanvulling voor het vak LOB, dat dezer tijd zeer hoog op de onderwijsagenda staat, omdat het in deze huidige wereld en maatschappij belangrijk is dat je weet waar jij terecht kan.
Volgend jaar zal dit wegens dit grote succes opnieuw worden georganiseerd. Dankzij alle Tips en Tops die op het prikbord gedeeld zijn, zullen we volgend jaar een nog betere versie organiseren.

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw