Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 75 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

15/07/2021 - 30/08/2021:
Zomervakantie

Laatste nieuws

Update | week 6 | combinatie van fysiek en online onderwijs|

9 feb 2021|

Vanaf maandag 8 februari 2021 blijven we online lesgeven maar wordeop het College de fysieke lessen, voorlopig tot aan de voorjaarsvakantieiets uitgebreid.  Dit houdt in dat de brugklasleerlingen op de woensdagen en de klassen 2a, 2/3 havo en de RoM onderbouw leerlingen op de vrijdagen naar school komen.Voor de rest van de lessen blijft het voor alle klassen zoals het was. Het blijft natuurlijk belangrijk om zoveel, indien mogelijk, de-anderhalve-meter- afstand ook bij de leerlingen onderling te organiseren. Vanzelfsprekend geven we hier gehoor aan.
Bij lichte verkoudheidsklachten blijft iedereen thuis! 

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw