Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 75 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

02/02/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij
22/02/2021 - 26/02/2021:
Voorjaarsvakantie
01/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij
02/04/2021 - 05/04/2021:
Pasen
06/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij
03/05/2021 - 14/05/2021:
Meivakantie

Laatste nieuws

Update | week 2 | combinatie van fysiek en online onderwijs|

14 jan 2021|

Vanaf maandag 4 januari 2021 zijn we begonnen met het online lesgeven. Alle communicatie tussen leerlingen en docenten verloopt via “teams” van Microsoft.  Vanuit het ministerie van OCW hebben we de nadrukkelijke opdracht gekregen om de fysieke lessen van de leerlingen in hun examenprogramma door te laten gaan, hetzelfde geldt voor de praktijklessen. Dat betekent dat de onderbouw leerlingen  100% online lessen krijgen en dat de gecombineerde examenklassen deels fysiek en deels online lessen volgen. Na de persconferentie is er sinds vandaag één belangrijke maatregel bijgekomen: verzocht wordt om indien mogelijk ook de-anderhalve-meter- afstand ook bij de leerlingen onderling te organiseren. Vanzelfsprekend geven we hier gehoor aan, dit is echter in de praktijklessen niet altijd haalbaar. In deze situatie beschermen we elkaar door het gebruik van mondmaskers en gezichtsbeschermers.

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw