Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 100 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

17/04/2023 - 20/04/2023:
Meerdaagse schoolreis
19/04/2023:
Efteling
22/06/2023:
OPP-avond
03/07/2023 - 05/07/2023:
Projectweek

Laatste nieuws

Bezoek LantarenVenster

23 feb 2023|

–Watch that Sound– (vert. –Zie dat Geluid–) 

Afgelopen maandag 20 en dinsdag 21 februari hebben alle leerlingen van de Recon in groepjes een workshop gehad in Lantaren Venster, de bioscoop op de Kop van Zuid.

Watch that sound

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw