Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 75 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

21/12/2020 - 01/01/2021:
Kerstvakantie
01/02/2021 - 02/02/2021:
Studiedagen personeel; leerlingen vrij
22/02/2021 - 26/02/2021:
Voorjaarsvakantie
01/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij
02/04/2021 - 05/04/2021:
Pasen
06/04/2021:
Studiedag personeel; leerlingen vrij

Laatste nieuws

Update | week 49 | onze school tijdens Covid-19 |

1 dec 2020|

Sinds vandaag, 1 december, zijn mondkapjes verplicht. Binnen onze school gold dit al enkele weken en is het een automatisme geworden.

Alle protocollen voor het online lesgeven in alle variaties zijn vormgegeven en heeft u reeds ontvangen.

We prijzen ons gelukkig dat we een gering aantal besmettingen hebben onder de leerlingen en hun huisgenoten. In overleg met de verpleegkundigen organiseren we de quarantaine periode.

Ons personeel is tot op heden vrij van besmettingen. De afwezigheid van docenten vangwege het testen is maximaal 2 dagen en wordt intern opgevangen door de collega’s.

We bereiden ons nu voor op de periode tot kerst en hopen dat de kerstviering, in aangepaste vorm, door kan gaan.

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw