Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 75 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda en vakantie

24/12/2021 - 10/01/2022:
Kerstvakantie
08/02/2022 - 09/02/2022:
Roostervrije dagen voor alle klassen
17/02/2022:
OPP-avond
28/02/2022 - 04/03/2022:
Voorjaarsvakantie

Laatste nieuws

Corona update

16 nov 2021|

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november jl. zijn er geen specifieke maatregelen aangekondigd voor op school.
Ouders blijven welkom op school, maar wij zullen bezoek zodanig organiseren, dat er geen grote hoeveelheden volwassenen tegelijk op school aanwezig zijn. Wanneer u de school bezoekt, verzoeken wij u om de 1,5 m in acht te nemen.

Voor de leerlingen geldt dat de algemene regels t.a.v. mogelijke besmettingen van kracht blijven. Wij sommen ze hier nog eens op:  

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
  • Schud geen handen. 
  • Was vaak en goed je handen. 
  • Hoest en nies in je elleboog.  

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw