Recon openluchtschool

méér dan alleen

goed onderwijs

Recon openluchtschool College

Op Recon openluchtschool College wordt onderwijs aangeboden op vmbo- en havoniveau, met daarbinnen een op maat gemaakt lesprogramma voor leerlingen die langdurig thuis hebben gezeten, de afdeling RoM (Recon op Maat). Recon openluchtschool College heeft ongeveer 75 leerlingen. Vakdocenten, mentoren en ondersteuners zijn didactisch geschoold en hebben kennis van ziektebeelden en de specifieke benodigde zorg en begeleiding. Daarnaast is een breed zorgteam aan de school verbonden om met elkaar kwalitatief hoog onderwijs, zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

terry-sibbing-recon-collegTerry Sibbing, Locatiedirecteur VSO:
“Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar het volgen ervan is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Als locatiedirecteur ben ik heel blij en trots dat wij het met ons professionele team mogelijk maken dat ook langdurig zieke kinderen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben met zijn allen de zorg aan onze leerlingen zo ingericht dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen. Als wij (mijn afdelingsleider Marjolijne van den Berg en ik) door de school lopen dan zien wij dat onze leerlingen zich veilig voelen, waardoor zij stappen maken in hun ontwikkeling op weg naar een opleiding en/of een plek in de maatschappij.”

Agenda

13/10/2022:
OPP-avond
04/11/2022:
Open schooldag tijdelijke huisvesting
09/11/2022 - 16/11/2022:
Schoolonderzoek 1
11/01/2023:
Ouderinformatieavond/uitstroommarkt

Laatste nieuws

Tijdelijke huisvesting

22 mei 2022|

Het was de bedoeling het nieuwe schooljaar te starten in de tijdelijke huisvesting. Door te weinig aannemers om het gebouw op tijd gereed te hebben en vertraging van de vergunning voor de aanvullende noodlokalen is besloten om pas na de herfstvakantie te gaan verhuizen.

De leerlinge starten dus eerst nog op de Dordtsestraatweg 472, Rotterdam.

Per 4 november 2022 is het nieuwe adres:

Palmentuin 10

3078 KJ  Rotterdam

010-4849233

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw