Wij gaan voor

het hoogst haalbare

Onderwijs

Het Recon College vormt samen met Recon Pro het voortgezet onderwijs van Recon Openluchtschool. Recon College biedt onderwijs op vmbo en havo niveau aan ongeveer 100 leerlingen.

Recon College Openluchtschool is gevestigd te Rotterdam-Zuid. Het is een openbare school voor speciaal onderwijs aan langdurig zieke leerlingen (cluster 3 LZ). De school biedt “onderwijs op maat, op zoek naar het hoogst haalbare”. Het primaire doel is het verzorgen van onderwijs en (para-)medische begeleiding aan leerlingen van 12 – 20 jaar met een langdurige (of chronische) somatische, neurologische of psychosomatische aandoening eventueel gecombineerd met een leerachterstand. Deze aandoening belemmert de leerlingen -om uiteenlopende redenen- in het succesvol en regelmatig volgen van regulier voortgezet onderwijs. Een onderdeel van het College is de afdeling RoM (Recon op Maat), gespecialiseerd in langdurig en zorgelijk verzuim.

Het onderwijs op het College is gericht op uitstroom vervolgonderwijs. Wanneer dit niet haalbaar is wordt soms gezocht naar een andere passende uitstoom. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen met indien nodig individuele leerlijnen. Om de overgang naar vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen werken wij aan (medische) zelfstandigheid d.m.v. een medisch/sociale leerlijn. Binnen het College (incl. RoM) worden de lessen verzorgd door vakdocenten en is het onderwijs gericht op het behalen van een vmbo/havo diploma en het verwerven van voldoende zelfstandigheid om vervolgonderwijs te kunnen volgen. Vanwege de medische aandoeningen en bijbehorende beperkte belastbaarheid bestaat de mogelijkheid op verlenging van de opleiding. Het examen kan indien nodig over 3 jaar verspreid worden.

Thuiszitters RoM

Onderbouw

Bovenbouw

Examens

Burgerschap