Recon openluchtschool méér dan alleen goed onderwijs

 • 30 mei 2023

  Vervroegd verlof OZA-medewerker

  Helaas is onze oza-medewerker, mevrouw Lecomte, vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. In het nieuwe schooljaar zal zij vervangen worden tot zij terug is van haar verlof. Dat betekent dat er tot de zomer geen oza-begeleiding is. Mocht u vragen hebben over de begeleiding van uw kind, dan kunt u terecht bij de zorgcoördinator.

 • 30 mei 2023

  Van VSO naar MBO

  De overgang naar het vervolgonderwijs is voor veel van onze leerlingen een grote stap. Vanuit een kleine setting met veel individuele aandacht komen ze op een MBO of HBO in een grote onderwijsfabriek terecht waar veel zelfstandigheid gevraagd wordt. Natuurlijk bereiden wij onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voor, maar we krijgen toch vaak ... lees verder

 • 30 mei 2023

  Kleine pauze

  Op veler verzoek en vanwege het succes op de andere vrije momenten hebben wij besloten dat leerlingen (met toestemming van ouders) ook in de kleine pauze even buiten het terrein mogen als ze dat willen. Hierbij moeten ze er natuurlijk wel op letten dat ze op tijd in de les terug zijn. We hebben het ... lees verder

 • 30 mei 2023

  Talentenmiddag brugklasleerlingen

  Tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben we leerlingen van de brugklas in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een verlengde schooldag waarin extra aandacht werd besteed aan huiswerk, plannen en organiseren. Vanuit de zeer goede ervaringen met de methodiek tijdens deze vrijwillige verlengde schooldag hebben we besloten om in het schooljaar 2022-2023 deze methodiek ... lees verder

 • 25 mei 2023

  Pasfoto in SOM

  Misschien is het u al opgevallen dat in SOM de portretfoto, die de schoolfotograaf heeft gemaakt, zichtbaar is. Staat er geen portretfoto in SOM (of is er technisch iets misgegaan en staat er een verkeerde foto) maar is deze wel gemaakt wilt u dan een emailsturen naar de mentor van uw zoon/dochter. Deze zal dan ... lees verder

 • 18 april 2023

  Brief meerdaagse Schoorl 2023-2024

  Brief ouders Schoorl College en Accommodatie

 • 30 maart 2023

  Taxivervoer

  Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Nu komt het regelmatig voor dat de leerlingen te laat worden opgehaald. Om die reden bellen wij naar het taxibedrijf om te vragen of ze al onderweg zijn. Daarom vragen wij u om via deze link een aantal vragen te beantwoorden zodat wij weten met welke taxi uw zoon/dochter komt. Alvast bedankt voor de medewerking. 

 • 30 maart 2023

  Examens

  De examenleerlingen gaan in mei (praktijk)examen doen en zijn nu druk bezig om alle pta-toetsen en -opdrachten (voor 31 maart) af te ronden. Daarna zullen de leerlingen examentraining doen zodat ze na de meivakantie goed voorbereid aan de examens kunnen beginnen. Alle examenleerlingen hebben via SoMToday de examenplanning en de examenregels al ontvangen. Begin april ... lees verder

 • 29 maart 2023

  Leerlingenraad

  Zoals in het vorige maandbulletin gemeld, is de leerlingenraad van start. De eerste vergadering is geweest en op professionele wijze hebben de leerlingen een agenda gemaakt voor de komende vergadering a.s. vrijdag. Op de agenda staat dat de leerlingen graag een pinautomaat willen in de kantine, want volgens hen wordt er vaak niet daar maar ... lees verder

 • 31 januari 2023

  Terugblik ouderavond 11 januari over uitstroom

  Op 11 januari was er een ouderavond gericht op uitstroom in diverse richtingen. Er waren sprekers voor beschut werk, arbeid, mbo en hbo. Ook was er interessante informatie vanuit het UWV over de mogelijkheden als er geen arbeidsvermogen is en over het belang van het inschrijven in het doelgroepenregister. Onze schoolloopbaancoach, Anita Limpens, was aanwezig ... lees verder

 • 31 januari 2023

  Terugblik ouderavond 26 januari

  Naast de ouderavond over uitstroom werd er deze maand ook een ouderavond binnen het sociaal-emotionele thema georganiseerd. Op donderdag 26 januari kreeg u de mogelijkheid om workshops te volgen over de volgende onderwerpen: Eetproblematiek Emotieregulatie Het puberbrein Wij waren blij met de aanwezigheid van de betrokken ouders. Er is interessante informatie verstrekt en er ontstonden ... lees verder

 • 29 januari 2023

  Vooraankondiging bezoek meerdaagse 2023/24

  Volgend schooljaar gaan we van 9 t/m 11 oktober met de leerlingen van de onderbouw van het College op meerdaagse naar Schoorl. De leerlingen moeten hiervoor € 90,-- euro betalen. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een brief met verdere informatie zoals adres en betalingsregeling.