Leren omgaan met je ziekte

Medisch-leerlijn-ReconCollege

Medische leerlijn

Een van de doelen van onze school is de leerling zo zelfstandig mogelijk met zijn ziekte om te leren gaan en indien mogelijk terugplaatsing naar regulier onderwijs op enig moment te realiseren. Het vergroten van de kansen op een plaats in de maatschappij is hierbij het uitgangspunt.
De medisch-sociale leerlijn  is een hulpmiddel om de ontwikkeling van de leerlingen op medisch gebied inzichtelijk te maken, te volgen, te evalueren en te sturen. Het doel is inzicht te krijgen in de omgang met de ziekte en de mate van zelfstandigheid daarin.

Binnen de leerlijn begeleiden we de leerlingen niet alleen op medische handelingen, maar juist ook op sociaal-emotioneel gebied. Het doel is leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en leren omgaan met hun medische beperking, daarbij kijkend naar de mogelijkheden van iedere (individuele) leerling.

De leerlijn is ingedeeld in 4 stappen in oplopende mate van zelfstandigheid van de leerling en geeft aan wat de taken zijn van diverse betrokkenen op een bepaald niveau.
De mentor bepaalt in overleg met de verpleegkundigen en de zorgcoördinator aan het begin van het jaar het startniveau en stelt een doel voor het eind van het jaar. De evaluatie van deze doelen vindt tweemaal per jaar plaats.

ZORGCOORDINATOR College

Astrid Eijsbergemail-contact

ZORGCOORDINATOR RoM

Thomas vd Vlietemail-contact