De Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

over-recon-college-hav-vmbo

Recon openluchtschool College en Recon op Maat

Recon openluchtschool College is een kleine afdeling die zich kenmerkt door het warme pedagogische klimaat dat voor de leerlingen en ouders rust, overzicht en veiligheid biedt. De school richt zich op leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, die vanwege hun medische problematiek (momenteel) niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen. Er kan sprake zijn van aandoeningen zoals diabetes, astma, epilepsie of een afwijking van bijvoorbeeld hart, nieren, darmen of maag. Naast medische problematiek spelen soms ook sociaal-emotionele en onderwijskundige factoren een rol. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We richten ons erop dat leerlingen zich bewust worden van hun problematiek, dat zij leren omgaan met hun medische problematiek. Er wordt les gegeven in kleine groepen.

Agenda

29/04/2024 - 12/05/2024:
Meivakantie
20/05/2024:
2e Pinksterdag
21/05/2024:
Roostervrije dag voor alle leerlingen

Onze missie en visie

Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn ondanks hun ziekte. Wij zijn ervoor om onze leerlingen stappen te laten maken in wat ze kennen en wat ze kunnen en te laten ontdekken wie zij zijn. Goed onderwijs geven met een team van professionals staat bij ons voorop, de wijze waarop we de zorg inrichten maakt dit mogelijk. We zijn op zoek naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen.

Met een team van professionals op al onze afdelingen bieden wij onderwijs op maat. In een kleinschalige en veilige omgeving en met onvoorwaardelijke aandacht voor onze leerlingen groeien zij in didactisch, sociaal-emotioneel en medisch opzicht.  We kiezen de leerlijn die bij de leerling past. Wij denken in mogelijkheden en  durven eisen te stellen. Ons doel is dat leerlingen zich met zelfvertrouwen staande kunnen houden in de maatschappij en kunnen uitstromen naar een plek die past bij hun kwaliteiten en talenten. De benodigde zorg is vanzelfsprekend en maakt dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen.

ZORGCOORDINATOR College

Astrid Eijsbergemail-contact

ZORGCOORDINATOR RoM

Thomas vd Vlietemail-contact

AANMELDEN