Meer dan alleen
goed onderwijs

Het team

Ons team bestaat uit 25 personeelsleden, waaronder directieleden, mentoren, (vak)docenten, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, docent Sociale Vaardigheden/ Creatieve Expressie therapeut, CJG arts, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoog, administratief medewerkers, ICT-medewerkers en conciërge.

De directie bestaat uit locatiedirecteur Mevr. Terry M.J. Sibbing, afdelingsleider voor Recon College is
Mevr. Paulien van Zwieten.

Specialisten

zorg-en-ondersteuning