Meer dan alleen
goed onderwijs

Het team

Ons team bestaat uit 25 personeelsleden, waaronder directieleden, mentoren en//of docenten, vakleerkrachten voor scheikunde, gym en beeldende vorming, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, therapeut Sociale Vaardigheden en Creatieve Expressie therapeut,, CJG arts, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoog, conciërge, ICT-medewerkers en administratief medewerkers.

De directie bestaat uit locatiedirecteur Mevr. Terry M.J. Sibbing, afdelingsleider voor Recon College is Mevr. Marjolijne van den Berg.

team-reconcollege

Zorg en ondersteuning

zorg-en-ondersteuning