Samenwerking met Hugo de Groot

Zoals wellicht bekend hebben wij met een aantal reguliere VO-scholen een samenwerkingsovereenkomst om het voor onze leerlingen mogelijk te maken het reguliere examen af te leggen. Soms gaat deze samenwerking verder dan alleen administratieve zaken.  

 Op donderdag 29 september zijn we met de 3H groep naar Hugo de Groot gegaan voor het proefje “Wijn destilleren”. De leerlingen zijn onder begeleiding van twee docenten met het openbaar vervoer naar deze school gegaan via Zuidplein. Dit ging allemaal prima en we werden door de bus voor de deur van de Hugo de Groot afgezet. Daarna hebben de leerlingen de proefopstellingen gebouwd. Na het aanzetten van de brander en de watercirculatie, kon het destilleren beginnen onder toeziend oog van de technisch onderwijsassistent van de Hugo de Groot. Na destillatie hebben de leerlingen de alcohol aangestoken en gezien dat het brandt met een bijna onzichtbare, blauwe vlam. Na deze interessante proef zijn we met het OV terug naar school gegaan. Het was al met al een leuke en leerzame middag.