Examens & vervolgopleiding

Voor de examenleerlingen gaat het schooljaar nu snel. Tot en met maart hebben ze om alle toetsen en werkstukken af te ronden (voor de vakken waarin ze examen doen).

31 maart moet alles becijferd zijn. In april worden vervolgens examens geoefend en na de meivakantie volgen de examens.

Nog voor de kerstvakantie krijgen alle examenkandidaten een nieuwsbrief via SOM waarin alles nog eens helder wordt uitgelegd.

 

Voor de schoolverlaters is het belangrijk dat ze zich tijdig aanmelden bij de nieuwe opleiding. Veel scholen hebben de voorkeur om eind maart de aanmeldingen binnen te hebben.

De meeste mbo’s en hbo’s hebben in januari nog infoavonden en bij de meeste opleidingen is het ook mogelijk om een dag mee te draaien om de sfeer te proeven.

Zie ook de informatie over de ouderavond.