Praktische zaken

Protocollen en afspraken

Om de zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken en protocollen vastgelegd. Zo hebben wij protocollen met betrekking tot pesten, zindelijkheid en verzuim. Deze protocollen zijn hier te downloaden en voor ouder(s) en/of verzorger(s) toegankelijk via Social Schools. Algemene afspraken zijn opgenomen in de schoolgids. (link)

Verzuim

Voor verlof moet toestemming worden gevraagd, de formulieren kunt u hier downloaden.

verzuimprotocol

Zindelijkheid

Ouders worden betrokken bij het toewerken naar zindelijkheid. Lees ons protocol hierover.

zindelijkheid-op-school

Pesten

Wij willen voor onze leerlingen een veilige school zijn. In het pestprotocol leest u hoe wij omgaan met pesten.

Social Schools

Social schools is het digitaal systeem dat wij gebruiken om te communiceren met ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen.

social-schools

Communicatie

Communicatie met ouder(s) en/of verzorger(s) gaat zoveel mogelijk via Social Schools. Wilt u een gesprek over uw zoon/dochter dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over onze school, het team, het onderwijs, de zorg, de afspraken en het vakantierooster.

schoolgids