Goed onderwijs
met een betrokken team

recon-so=team

Het team

Het team van de basisafdeling bestaat uit 50 personeelsleden. Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van medische zorg door de permanente aanwezigheid van verpleegkundigen. In de groepen zijn naast leerkrachten ook onderwijsassistenten aanwezig voor extra individuele onderwijsbegeleiding en voor de eventuele persoonlijke verzorging van de leerlingen. Het personeel wordt regelmatig geschoold over medische zaken.
We hebben vakleerkrachten voor gym en handvaardigheid, logopedisten, een fysiotherapeut, expressietherapeuten, een schoolarts en een psycholoog.

Voor de teamsamenstelling verwijzen we u naar de Schoolgids.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit  Mevr. Jacqueline van Wijngaarden, locatiedirecteur en Mevr. Esther van der Voordt, afdelingsleider.
De schoolverpleegkundigen coördineren de medische zorg op school en dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleegtechnische handelingen (wet BIG). Daarnaast begeleiden zij de leerlingen bij hun medicijngebruik, de ontwikkeling van gezond gedrag en zijn mede verantwoordelijk voor de acute zorg. Ook geven de verpleegkundigen adviezen aan leerkrachten en onderwijs- ondersteunend personeel over de juiste zorg omtrent de kinderen op school.

Stageplaatsen

Onze school biedt jaarlijks meerdere stageplekken aan pabostudenten en MBO-studenten. Deze studenten zijn in opleiding voor leerkracht, onderwijsassistent of begeleider maatschappelijke zorg. Uiteraard wordt u, indien er een stagiair in de groep van uw kind komt, hierover geïnformeerd.

Social Schools

social-schools