Leren omgaan
met je ziekte

Medische leerlijn

Wij bieden niet alleen de passende zorg en medische ondersteuning die een kind met een chronische ziekte nodig heeft, maar leren het kind ook met zijn ziekte om te gaan. De medische leerlijn omvat niet alleen het op correcte en veilige manier uitvoeren van medische handelingen, maar ook het sociaal-emotionele aspect. Zo heeft een kind met een chronische ziekte in de onderbouw veelal meer verzorging en hulp nodig dan de oudere kinderen. Deze laatste groep heeft vaak weer wat meer moeite met het accepteren van zijn ziekte en het ‘anders dan anderen zijn’. Acceptatie en het zelfstandig omgaan met de ziekte zijn belangrijke onderdelen van de leerlijn en als het mogelijk is kan een kind op het juiste moment uitstromen naar het reguliere onderwijs.

Net als bij de medische zelfstandigheid groeit bij de didactische zelfstandigheid de leerlijn als het ware mee met het kind mee. Er is in de leerlijn zelfstandig werken zowel aandacht voor het leerlinggedrag als voor het leerkrachtgedrag. Autonomiebevordering vraagt namelijk iets van beiden. Omdat wij ouders als onmisbare partners zien, staan er in de leerlijn zelfstandig werken ook handreikingen en tips voor ouders, om thuis samen met uw zoon/dochter ook aan de zelfstandigheidsbevordering bewerken.