Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Onze school

De basisafdeling (SO) van de Recon openluchtschool voor leerlingen van 4-13 jaar  ligt in Rotterdam, Hillegersberg-Schiebroek vlakbij het Plaswijckpark. Het schoolgebouw is rolstoel toegankelijk en er is een lift voor kinderen die geen trappen mogen of kunnen lopen. Er zijn ruime lokalen, extra ruimtes voor onderzoek en therapie. Wij hebben een groot, op de doelgroep afgestemd, schoolplein met o.a. een special Cruyff Court , een fietsparcours, speel- en oefentoestellen en eigen schooltuintjes. Verder is er een rustzaal voor kinderen om tussen de middag te ontspannen of te slapen.

Op onze school zitten 110 leerlingen (4-13 jaar) die vanwege medische omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn het regulier onderwijs te volgen, verdeeld over 10 groepen.

Onze missie en visie

Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn ondanks hun ziekte. Wij zijn ervoor om onze leerlingen stappen te laten maken in wat ze kennen en wat ze kunnen en te laten ontdekken wie zij zijn. Goed onderwijs geven met een team van professionals staat bij ons voorop, de wijze waarop we de zorg inrichten maakt dit mogelijk. We zijn op zoek naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen.

over-ons-reconso

Met een team van professionals op al onze afdelingen bieden wij onderwijs op maat. In een kleinschalige en veilige omgeving en met onvoorwaardelijke aandacht voor onze leerlingen groeien zij in didactisch, sociaal-emotioneel en medisch opzicht.  We kiezen de leerlijn die bij de leerling past. Wij denken in mogelijkheden en  durven eisen te stellen. Ons doel is dat leerlingen zich met zelfvertrouwen staande kunnen houden in de maatschappij en kunnen uitstromen naar een plek die past bij hun kwaliteiten en talenten. De benodigde zorg is vanzelfsprekend en maakt dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen.

Schoolgids

recon-so-schoolgids

Schoolgids

De schoolgids is een document dat wij de ouders van onze leerlingen sturen aan het einde van het schooljaar. Hierin staat welke leerkrachten lesgeven binnen onze school, maar ook wanneer de schoolvakanties zijn en de vrije dagen. U vindt deze informatie overigens ook in de kalender.

School Ondersteunings Profiel

De Recon Openluchtschool is een school voor langdurig zieke kinderen in Rotterdam. De school geeft onderwijs aan kinderen die zijn aangewezen op cluster 3 onderwijs voor langdurig zieke kinderen (LZ onderwijs). De Commissie van Begeleiding bepaalt of een leerling wordt toegelaten.

Schoolplan

Iedere 4 jaar wordt er een schoolplan opgesteld dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld.