Wij gaan voor het hoogst haalbare

Recon-SO

Documenten

Jaarlijks maken wij een schoolgids die we de leerlingen meegeven.  In de schoolgids kunt u alles lezen over ons onderwijs, de teamsamenstelling, vakantierooster en alle andere praktische zaken. De schoolgids kunt u hier downloaden.

De scholen van BOOR maken steeds voor een periode van 4 jaar een schoolplan. Het schoolplan wordt  jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld en is daarmee een levend document.

Met het schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene kijken welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod de Recon openluchtschool kan bieden.

Schoolgids

School Ondersteunings Profiel

Schoolplan