Wij bieden een gevarieerd onderwijsaanbod

Extra activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat ook onze leerlingen kunnen deelnemen aan schoolreisjes en culturele activiteiten.

Ieder schooljaar bestaat de mogelijkheid om met een groep bepaalde activiteiten buiten de school bij te wonen, zoals een toneelstuk, bezoek aan een museum etc. Dit gaat in samenwerking met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR).

Jaarlijks organiseren wij een schoolreisje voor de diverse groepen.
Eens in de twee jaar organiseren wij voor groep 7 en 8 een driedaags kamp. Een aantal nachten van huis, zonder toezicht van ouders, is voor een groot deel van onze leerlingen geen vanzelfsprekendheid. Wij vinden het als school erg belangrijk dat zij deze ervaring wel meekrijgen, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen. Gedurende de dagen en nachten van het kamp is er verpleegkundige zorg aanwezig.
Voor de financiering van het kamp wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd.

Met extra financiële ondersteuning van fondsen en de vriendenstichting van de school  voor o.a. verpleegkundige zorg en vervoer proberen wij deze extra activiteiten mogelijk te maken.

Ons schoolplein

mede mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting.