De school is
bereikbaar
tussen 08.00 u en 16.00 u

Schooltijden en vakanties

Op Recon openluchtschool volgen wij het 5-gelijkedagenmodel. Dat betekent dat we elke dag dezelfde schooltijden aanhouden en de leerlingen dagelijks even lang op school zijn. De  schooltijden op de SO zijn van 08.25 uur-14.15 uur. Er is gedurende de dag voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Lessen worden regelmatig volgens vaste patronen onderbroken om nieuwe energie op te doen en de zinnen even te verzetten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om tussen de middag te rusten voor kinderen die dat medisch gezien nodig hebben. Alle klassen maken gebruik van een dagplanning op het (digitale) schoolbord, waardoor de vaste structuren voor alle leerlingen duidelijk zichtbaar zijn.

Overzicht vakanties en vrije dagen leerlingen 2023-2024

Start schooljaar 2023-2024 21 augustus 2023  LET OP: 1e lesdag leerlingen 23 augustus 2023 

VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2023-2024 (SCHOOL GESLOTEN) 

 • Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 
 • Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  (Let op: vrijdag 22 december ‘s middags vrij va 11.30u) 
 • Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 
 • Pasen 28 maart t/m 1 april 2024 
 • Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024 (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) 
 • Pinksteren 20 mei 2024 
 • Zomervakantie 11 juli t/m 26 augustus 2024 

STUDIEDAGEN + ROOSTERVRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 20223-2024 (LEERLINGEN VRIJ) 

 • Afstemmingsgesprekken met ouders 22 augustus 2023
  (lln. vanaf groep 5 laatste 10 min. van het gesprek aanwezig) 
 • Studiedag teamscholing 21 augustus 2023 
 • 22 augustus 2023 (i.v.m. afstemmingsgesprekken) 
 • 15 september 2023 
 • 7 november 2023 va 12.00u lln. vrij va 11.30u 
 • 6 december 2023 va 11.30u lln. vrij va 11.30u 
 • 22 december 2023 va 11.30u lln. vrij va 11.30u 
 • 5 februari 2024 
 • 14 februari studiedag teamscholing Recon SO VSO 
 • 28 maart 2024 studiedag sector V(S)O BOOR 
 • 4 juni 2024 va 11.30u lln. vrij (halve lesdag) 
 • Overdrachtsdag 24 juni 2024 
 • Team- en opruimdag 11 juli 2024
 • Roostervrij 12 juli 2024 

BELANGRIJKE DATA (LEERLINGEN WEL GEWOON NAAR SCHOOL) 

 • OPP-besprekingen (belangrijk):
  10 oktober 2023

  29 februari 2024
  19 juni 2024 
 • Kamp groep 7 & 8 25 t/m 27 september 2023 
 • Voorlichting ouders V(S)O 21 september 2023 
 • Adviesgesprekken schoolverlaters 23 november 2023 
 • Citotoetsen:
  18 januari 2024 t/m 31 januari 2024

  21 mei t/m 31 mei 2024 
 • Doorstroomtoets schoolverlaters in de periode tussen 5 en 16 februari 2024 

Lesblok 1: 08.25u-09.45u
Lesblok 2: 09.45u-10.15u
Pauze 10.15u-10.40u
Lesblok 3 (LIST) 10.40u-11.10u
Lesblok 3 11.10u-12.00u
Lunch (leerlingen) 12.00u-12.30u
Pauze 12.30u-12.55u
Rust (sommige leerlingen) 12.30u-13.30u
Lesblok 4 12.55u-14.15u