De school is
bereikbaar
tussen 08.00 u en 16.00 u

Schooltijden en vakanties

Op Recon openluchtschool volgen wij het 5-gelijkedagenmodel. Dat betekent dat we elke dag dezelfde schooltijden aanhouden en de leerlingen dagelijks even lang op school zijn. De  schooltijden op de SO zijn van 08.25 uur-14.15 uur. Er is gedurende de dag voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Lessen worden regelmatig volgens vaste patronen onderbroken om nieuwe energie op te doen en de zinnen even te verzetten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om tussen de middag te rusten voor kinderen die dat medisch gezien nodig hebben. Alle klassen maken gebruik van een dagplanning op het (digitale) schoolbord, waardoor de vaste structuren voor alle leerlingen duidelijk zichtbaar zijn.

Overzicht vakanties en vrije dagen leerlingen 2022-2023

 • Zomervakantie schooljaar 2021-22:  vr 7 juli – zo 21 aug 2022  (let op:  vr 7 juli zijn de leerlingen al vrij)

Start schooljaar 2022-2023:  dinsdag 23 augustus 2022
Let op: maandag 22 augustus 2022 is een studiedag en zijn de leerlingen nog vrij

VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

 • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 (Let op: vrijdag 23 december is roostervrij)
 • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
 • Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
 • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag)
 • Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023
 • Pinksteren: 28 t/m 29 mei 2023
 • Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus (let op: woensdag 5 juli is de laatste schooldag)

STUDIEDAGEN + ROOSTERVRIJ SCHOOLJAAR 2022-2023   –   LET OP: OP DEZE DAGEN ZIJN ONZE LEERLINGEN VRIJ

 • Studiedagen teamscholing:
  22 augustus 2022
  8 september 2022
  5 oktober 2022
  28 november 2022
  7 februari 2023
 • Afstemmingsgesprekken ouders: 9 september 2022
 • BOOR sector SO-VSO studiedag: 8 februari 2023
 • Overdrachtsdag: 23 juni 2023
 • Team- en opruimdag: 6 juli 2023
 • Roostervrije dagen:
  23 december 2022
  19 mei 2023
  7 juli 2023

BELANGRIJKE DATA – LEERLINGEN WEL GEWOON NAAR SCHOOL

 • OPP-besprekingen (belangrijk!):
  2 november 2022
  9 maart 2023
  20 juni 2023
 • Adviesgesprekken schoolverlaters: 22 september 2022
 • Cito toetsen:
  23 januari t/m 3 februari 2023
  22 mei 2023 t/m 9 juni 2023
 • Centrale eindtoets schoolverlaters: 18 en 19 april 2023
 • kamp groep 7 & 8: schooljaar 2023-2024

Lesblok 1: 08.25u-09.45u
Lesblok 2: 09.45u-10.15u
Pauze 10.15u-10.40u
Lesblok 3 (LIST) 10.40u-11.10u
Lesblok 3 11.10u-12.00u
Lunch (leerlingen) 12.00u-12.30u
Pauze 12.30u-12.55u
Rust (sommige leerlingen) 12.30u-13.30u
Lesblok 4 12.55u-14.15u