De school is
bereikbaar
tussen 08.00 u en 16.00 u

Schooltijden en vakanties

Op Recon openluchtschool volgen wij het 5-gelijkedagenmodel. Dat betekent dat we elke dag dezelfde schooltijden aanhouden en de leerlingen dagelijks even lang op school zijn. De  schooltijden op de SO zijn van 08.25 uur-14.15 uur. Er is gedurende de dag voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Lessen worden regelmatig volgens vaste patronen onderbroken om nieuwe energie op te doen en de zinnen even te verzetten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om tussen de middag te rusten voor kinderen die dat medisch gezien nodig hebben. Alle klassen maken gebruik van een dagplanning op het (digitale) schoolbord, waardoor de vaste structuren voor alle leerlingen duidelijk zichtbaar zijn.

Overzicht vakanties en vrije dagen leerlingen 2019-2020

20 september 2019: Studiedag personeel; leerlingen vrij
14 oktober 2019 : BOOR Studiedag personeel; leerlingen vrij

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober 2019

27 november 2019: StudiedagSO/VSO Ziektenbeelden personeel; leerlingen vrij

Kerstvakantie
20 december 2019 t/m 5 januari 2020

27 en 28 januari 2020: studiedag personeel; leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020

10 tm 13 april 2020: Pasen

Meivakantie
25 april t/m 10 mei 2020

21 t/m 24 mei 2020: Hemelvaart

1 juni 2020: Pinksteren
30 juni 2020: Studiedag personeel; leerlingen vrij

16 juli 2020: Teamafsluiting

17 juli: roostervrij

Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus 2020

Lesblok 1: 08.25u-09.45u
Lesblok 2: 09.45u-10.15u
Pauze 10.15u-10.40u
Lesblok 3 (LIST) 10.40u-11.10u
Lesblok 3 11.10u-12.00u
Lunch (leerlingen) 12.00u-12.30u
Pauze 12.30u-12.55u
Rust (sommige leerlingen) 12.30u-13.30u
Lesblok 4 12.55u-14.15u