Goed onderwijs,
de zorg maakt het mogelijk

Zorg en ondersteuning

Dagelijks zijn er schoolverpleegkundigen aanwezig voor de medische begeleiding van de leerlingen. Zij coördineren de medische zorg op school en dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleegtechnische handelingen (wet BIG). Daarnaast begeleiden zij de leerlingen bij hun medicijngebruik, de ontwikkeling van gezond gedrag en zijn zij mede verantwoordelijk voor de acute zorg.

Zij geven adviezen aan leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel over de juiste zorg omtrent de leerlingen. Indien nodig nemen zij contact op met ouder(s) en/of verzorger(s) of behandelend specialisten.
Leerlingen kunnen ook naar hen toe voor vragen én de verpleegkundigen lopen ook de klassen in voor extra hulp. Hun hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het controleren van bloedsuikers, het verstrekken van medicijnen en meekijken bij medische handelingen.

De school biedt naast deze verpleegkundige zorg aan leerlingen ook therapiemogelijkheden zoals Creatieve Expressie Therapie (CET), fysiotherapie en logopedie. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben de mogelijkheid deze onder schooltijd te volgen. Leerlingen hebben daardoor na school meer tijd voor spelen en ontspanning thuis.

Ziekmelden

Bij ziekte van de leerling moet dit telefonisch gemeld worden aan de school voor 9 uur ’s ochtends. Telefoon: 010 – 418 64 22.
Wanneer een leerling verzuimt, zonder dat de reden tijdig is gemeld, wordt vanuit school actie ondernomen. Er wordt – na melding door de leerkracht – telefonisch door de administratie of directie geïnformeerd naar de reden van afwezigheid van de leerling. Bij geen gehoor wordt een standaardbrief aan de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd om dit zo spoedig mogelijk te melden. Bij geen bericht wordt ongeoorloofd verzuim gemeld aan bureau leerplicht.

Aanmelden

Toelating

Zorgstructuur

Specialisten

Medische leerlijn

Rust en ontspanning

Schoolgids