Wij hebben oog voor de talenten van de leerling

over-so

Creatieve vorming

Wij bieden leerlingen de ruimte om hun creativiteit en fantasie te herkennen en toe te laten passen. Creativiteit en creatief denken is belangrijk bij het bedenken van oplossingen in het dagelijks leven.
Wij hebben vakleerkrachten voor muziek en handvaardigheid. De lessen zijn gevarieerd en er komen zoveel mogelijk facetten aan bod. Binnen de lessen handvaardigheid is ook aandacht voor techniek.

stoeptegels-recon

Creatieve ontwikkeling