Zorg
op
maat

specialistische-zorg

Specialisten

Dagelijks zijn er schoolverpleegkundigen aanwezig voor de medische begeleiding. Zij coördineren de medische zorg op school en dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleegtechnische handelingen (wet BIG). Zij begeleiden de leerlingen bij hun medicijngebruik, de ontwikkeling van gezond gedrag en zijn mede verantwoordelijk voor de acute zorg. Daarnaast geven de verpleegkundigen adviezen aan leerkrachten en onderwijs- ondersteunend personeel over de juiste zorg omtrent de leerlingen. Indien nodig nemen zij contact op met ouder(s) en/of verzorger(s) of behandelend specialisten.
Leerlingen kunnen ook naar hen toe voor vragen én de verpleegkundigen lopen ook de klassen in voor extra hulp. Hun hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het controleren van bloedsuikers, het verstrekken van medicijnen en meekijken bij medische handelingen.
De school biedt naast deze verpleegkundige zorg aan leerlingen ook therapiemogelijkheden zoals Creatieve Expressie Therapie (CET), fysiotherapie en logopedie. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben de mogelijkheid therapie onder schooltijd te volgen. Daardoor hebben zij na school meer tijd voor spelen en ontspanning thuis.
Een psycholoog en jeugdarts zijn aan de school verbonden voor aanvullende ondersteuning.

Schoolmaatschappelijk werk

Ziekte treft niet alleen het kind, maar ook zijn/haar naaste omgeving! Om de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en schoolloopbaan van de leerling optimaal te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen school en thuis van belang. Onze schoolpsycholoog vervult naast haar taken als psycholoog ook een brugfunctie tussen de leerling, zijn naaste omgeving en school. Naast ondersteuning en begeleiding van het gezin, is er regelmatig overleg met de intern begeleiders, leerkrachten en andere disciplines.
Als u een afspraak wilt maken met onze schoolpsycholoog, kunt u hiervoor contact opnemen met de school.

Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.