Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Onderwijs

Wij geven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte (bijv. diabetes, epilepsie, NAH, stofwisselingsziekten, hartkwalen etc.). Naast onderwijs is zorg een onmisbaar onderdeel van onze school.
Op school zijn permanent twee verpleegkundigen aanwezig voor de dagelijkse medische zorg die onze leerlingen nodig hebben. Wij bieden fysiotherapie, logopedie en Creatieve Expressie Therapie (CET).

Tussen de middag lunchen de leerkrachten en onderwijsassistenten samen met de leerlingen. Op deze manier hebben we extra aandacht voor eetproblemen en diëten. Er is de mogelijkheid om tussen de middag te rusten voor kinderen die dat medisch gezien nodig hebben. Ook worden de lessen regelmatig volgens vaste patronen onderbroken om nieuwe energie op te doen en de zinnen even te verzetten.

Onderwijsaanbod

onderwijsaanbod

Omdat de leerlingen in de eerste plaats op grond van een chronische ziekte bij ons op school geplaatst worden, bestaan er verschillen in de mogelijkheden tot leren. Wij bieden leerlijnen (link) op verschillende niveaus aan. Onze ambitie is om tenminste de helft van onze leerlingen te laten uitstromen naar minimaal het vmbo.

Veiligheid en zorg

Veiligheid in en rondom school vinden we voor onze leerlingen erg belangrijk. Binnen school zijn onze leerlingen in principe nooit zonder toezicht in een lokaal of elders in het gebouw. Het gebouw heeft een lift, is drempelloos, ruim van opzet en aangepast voor bijvoorbeeld kinderen met luchtwegproblemen. Tijdens pauzes wordt er altijd voldoende toezicht gehouden door ons personeel. Indien nodig is ook 1 op 1 begeleiding mogelijk. Bij activiteiten buiten school, gaat er naast de eigen leerkracht altijd een onderwijsassistente mee. Natuurlijk letten we op benodigde medicatie en zo nodig gaat er  één van onze verpleegkundigen mee. Bij activiteiten buiten de deur die de hele school of meerdere groepen betreffen, gaan er altijd verpleegkundigen mee.

Extra activiteiten

onderwijsaanbod