Handig
om
te weten

praktische-zaken-recon-so

Praktisch

Alle ouders ontvangen aan het eind van het schooljaar de nieuwe schoolgids (link) voor het nieuwe schooljaar. Hierin is alle informatie opgenomen over ons onderwijs, de schooltijden en vakanties, de samenstelling van het team etc. Een aantal praktische zaken zoals vervoer, afspraken bij ziekte en verlof en enkele protocollen zijn hieronder opgenomen.

Afspraken

Ziekmelden en verlof

Taxi vervoer

Schoolkalender

Schooltijden

Publiciteit