Sport en spel,
een gezonde ontwikkeling

Sport en bewegen

We hechten veel waarde aan sport en bewegen. Ons schoolplein is hierop afgestemd met een Cruyff Court, bewegings- en balans toestellen, een fietsparcours en Schoolplein 14 elementen.
De groepen hebben gym van een vakleerkracht in de gymzaal bij de school en met mooi weer buiten. Sommige leerkrachten zijn bevoegd om ook zelf gymlessen te geven.

Sport en bewegen dragen bij aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen 2x per week gym van een vakleerkracht. De lessen vinden plaats in de gymzaal bij de school en bij mooi weer buiten op het Cruyff Court.

De school beschikt over een eigen Cruyff Court op het schoolplein. Dit speciale Cruyff Court is afgestemd op de behoeften van onze leerlingen en is geschikt voor allerlei soorten balspellen. Buiten het veld ligt een atletiekbaantje en er is een heuse tribune.

Ook leerlingen die fysiotherapie hebben, gaan regelmatig naar buiten om te oefenen. Het lokaal van de fysiotherapeut grenst aan het schoolplein waar een behendigheidsparcours en balanstoestellen zijn geplaatst.

Cruyff Court

Schoolplein

Motorische Remedial Teaching

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het kader van bewegingsontwikkeling kunnen bij ons op school motorische remedial teaching krijgen (MRT).