Vakanties en vrije dagen

Schoolkalender

In de schoolkalender staan alle vakanties, studiedagen en overige vrije dagen vermeld. Deze kalender is onderdeel van de schoolgids die de ouders jaarlijks ontvangen. De kalender is tevens terug te vinden in Social Schools.

Schoolgids

recon-so-schoolgids

Social Schools

social-schools