Alle leerlingen in het VSO sluiten hun schoolloopbaan af met een officieel VSO-diploma.

Portfoliomap
De leerlingen hebben allemaal een portfoliomap ontvangen. In de ze map verzamelen de leerlingen gedurende hun schoolcarrière bewijsstukken van hun behaalde doelen, branchecertificaten en schoolbewijzen van hun vaardigheden. Aan het eind van hun schoolloopbaan wordt de map van de leerling beoordeeld door de examencommissie. Wanneer de portfoliomap wordt goedgekeurd mag de leerling op voor een eindgesprek.

Centraal wordt de organisatie door IVIO examenbureau verzorgd. Zij plannen de eindgesprekken in en sturen de leerling/mentor een uitnodiging voor dit examengesprek. Een externe assessor zal met de leerling en in het bijzijn van de mentor het eindgesprek op school voeren. Na een positief gesprek krijgt de leerling te horen of hij/zij geslaagd is voor het VSO- diploma.

Examencommissie
Een examencommissie beoordeelt de portfoliomap en of de leerling zijn/haar diploma ontvangt. De examencommissie bestaat uit:

Voorzitter:                  Mw. T.M.J. Sibbing (locatiedirecteur)
Secretaris                   Dhr. L.F. Hartog (afdelingsleider)
Assessor/mentor      Mw. M. Jansen

Lees hier meer over het examenreglement schooldiploma VSO.