Opbouw van stages

Recon-pro

Stages

Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Vanaf het eerste leerjaar besteden we dan ook veel aandacht aan de praktijk. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een passende uitstroomplek. Het grootste deel van onze leerlingen stroomt uit naar arbeid, de andere leerlingen stromen uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk of een vervolgopleiding (MBO 1 of 2).
Iedere leerling volgt zijn/haar eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil.

De leerlingen gaan met ons eigen Recon “busje” naar de groepsstages.
eigen-schoolvervoer-naar-de-stage

Individuele stage

De individuele stage is een logische stap in de ontwikkeling van de leerling. In de loop van de schoolloopbaan wordt namelijk steeds duidelijker op welk niveau de leerling zich ontwikkelt en welke ambities hij/zij heeft.  Zo baseren we de keuze voor een stageplek op informatie uit het persoonlijke Ontwikkeling perspectief Plan (OPP), informatie over voorafgaande stages, (stage-) gesprekken met ouder(s) en/of verzorger(s) en andere betrokkenen én vanzelfsprekend in overleg met de leerling zelf.

Wij verwachten van ouders dat ze actief meedenken over mogelijke stageplaatsen. Dit heeft in het verleden al vaak geleid tot mooie stage- en arbeidsplaatsen.
Wanneer het niet lukt een stagebedrijf te vinden, kunnen de leerlingen terecht bij hun stagecoördinator. Samen bespreken ze wat de mogelijkheden zijn en hoe je een stage-bedrijf zoekt en benadert. De stage coördinator bespreekt met de leerling wat nodig is ten aanzien van medische ondersteuning op de stage plek.

Het is van belang dat leerlingen zo vroeg mogelijk zelfstandig leren reizen, omdat dit de kans op een passende stageplaats en later een baan sterk vergroot. Wij streven ernaar dat alle leerlingen zelfstandig leren reizen. Leerlingen die stage lopen in een groep, volgen een oefentraject (in overleg met de verpleging en ouders) waarna zij zelfstandig naar de stage gaan reizen.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogenlink-icoon

Info over beschut werklink-icoon

Informatie over participatiewetlink-icoon

Jongerenloketlink-icoon