Opbouw van stages

Recon-pro

Stages

Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Vanaf het eerste leerjaar besteden we dan ook veel aandacht aan de praktijk. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een passende uitstroomplek. Het grootste deel van onze leerlingen stroomt uit naar arbeid, de andere leerlingen stromen uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk of een vervolgopleiding (MBO 1 of 2).
Iedere leerling volgt zijn/haar eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil.

De leerlingen gaan met ons eigen Recon “busje” naar de groepsstages.

Groepsstages

Leerlingen starten vanaf hun 14e op de Recon Pro met groepsstages. Het doel van groepsstage is leren samenwerken en ontdekken wat het werken in een reële situatie van de individuele kwaliteiten van de leerling vraagt. De groepsstages zijn: Educatieve tuin & Hockeyclub Feyenoord (leefomgeving), Albert Heijn & ‘t Goed (Detailhandel) OBS de Mare (faciliterend en ondersteunend) en interne stage (faciliterend en horeca gericht).

De groepsstage interne stage is vooral voor leerlingen die vanwege medische redenen niet zonder verpleegkundige ondersteuning kunnen. De groepsstages worden verzorgd door leraar ondersteuners en docenten. Er wordt gewerkt aan doelen horend bij de groepsstage en aan de vakoverstijgende leerdoelen. Voor de groepsstages is het mogelijk (deel)certificaten te behalen.
De school beschikt over een eigen 9-persoonsbusje waardoor vervoer makkelijker is. Vanuit enkele groepsstages gaan we ook oefenen met zelfstandig reizen zodat een leerling kan doorstromen naar een individuele stageplek.

eigen-schoolvervoer-naar-de-stage

Individuele stage

Zodra leerlingen zich voldoende binnen de praktijklessen en een groepsstage ontwikkeld en voldoen aan basiswerknemersvaardigheden, komen leerlingen in aanmerking voor een individuele stage. Deze stage wordt begeleid door onze stagecoördinator. Voor een individuele stage is het belangrijk dat een leerling zelfstandig kan reizen.
Ook binnen de individuele stage werken we toe naar certificaten welke door de Branche erkend zijn zodat onze leerlingen met een goed gevuld portfolio de school verlaten.

Omdat het grootste deel van onze leerlingen hun leven lang zorg nodig zullen blijven houden mogen zij gebruik maken van de Participatie wet. De aanvraag beoordeling arbeidsvermogen is hierbij het startpunt. Onze stagecoördinator legt u hier graag meer over uit. Ook kunt u op deze pagina aan de rechterkant meer vinden over dit onderwerp.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogenlink-icoon

Info over beschut werklink-icoon

Informatie over participatiewetlink-icoon

Jongerenloketlink-icoon