Wij gaan voor
het hoogst haalbare

Recon-pro

Onderwijs

Het onderwijs binnen Recon openluchtschool Pro is gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Het onderwijs richt zich op het gebied van wonen, werk en het invullen van de vrije tijd. Leerlingen stromen uit naar arbeidsmatige dagbesteding of arbeid. In sommige gevallen is uitstroom naar vervolgonderwijs mogelijk. Binnen het praktijkonderwijs wordt voornamelijk geleerd door te doen.

Het onderwijsaanbod is afhankelijk van de medische-, sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden van een leerling. Op basis hiervan wordt de uitstroomrichting bepaald.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om 5 of 6 leerjaren onderwijs te volgen op de Pro afhankelijk van hun uitstroom. Het onderwijs wordt klassikaal aangeboden met een individueel aanbod passend bij het niveau van de leerling. Onze groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen. We combineren theorie en praktijk gedurende de week waardoor het afwisselend blijft. We hebben voor onze praktijkleerlingen een divers aanbod in branches en groepsstages. De leerlingen hebben gedurende de dag de mogelijkheid tot rusten en in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB) is een aangepast rooster mogelijk.

Leerlingen kunnen een IVIO examen te behalen voor Nederlands en wiskunde. Dit wordt door school gefaciliteerd.
Voor de verschillende branches zijn er (deel)certificaten te behalen.
De leerlingen hebben 2 lesuren per week gym van een vakdocent.
Wij bieden SOVA (sociale vaardigheid) lessen. Deze worden klassikaal gevolgd. Het beter leren omgaan met eigen emoties en die van anderen, draagt bij tot betere leerprestaties. Goede sociale vaardigheden helpen om te functioneren in het dagelijkse leven, in de klas, stages en in toekomstig werk.

Praktijk

Stage

Burgerschap