Wij gaan voor
het hoogst haalbare

Recon-pro

Onderwijs

Het onderwijs binnen Recon openluchtschool Pro is gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Het onderwijs richt zich op het gebied van wonen, werk en het invullen van de vrije tijd. Leerlingen stromen uit naar arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk. In sommige gevallen is uitstroom naar vervolgonderwijs mogelijk. Binnen het praktijkonderwijs wordt voornamelijk geleerd door te doen.

Het onderwijsaanbod is afhankelijk van de medische-, sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden van een leerling. Op basis hiervan wordt de uitstroomrichting bepaald.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om 5 of 6 leerjaren onderwijs te volgen op de Pro afhankelijk van hun uitstroom. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk klassikaal aangeboden aangevuld met een individueel aanbod passend bij het niveau van de leerling. Onze groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen. We combineren theorie en praktijk gedurende de week waardoor het afwisselend blijft. We hebben voor onze praktijkleerlingen een divers aanbod in praktijkvakken en groepsstages. De leerlingen hebben gedurende de dag de mogelijkheid tot rusten en in overleg met de Commissie van Begeleiding (CvB) is een aangepast rooster mogelijk.

Voor onze leerlingen sluiten we aan bij het diploma VSO dat momenteel in ontwikkeling is, onderdeel hiervan is het persoonlijke portfolio. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen we met de leerlingen samen een portfolio gaan opbouwen. Daartoe is het mogelijk om certificaten voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels te combineren met (deel)certificaten binnen de verschillende praktijkvakken. Binnen de groepsstages kunnen de leerlingenĀ  branche erkende (deel)certificaten behalen.
De leerlingen hebben (minimaal) 2 lesuren per week gym van een vakdocent.
Wij bieden SOVA (sociale vaardigheid) lessen klassikaal aan. Het beter leren omgaan met eigen emoties en die van anderen, draagt bij tot betere leerprestaties. Goede sociale vaardigheden helpen om te functioneren in het dagelijkse leven, in de klas, stages en in toekomstig werk.

Praktijk

Stage

Burgerschap