Recon openluchtschool
méér dan alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Recon openluchtschool Pro

Recon openluchtschool Pro kenmerkt zich door de kleine afdeling die zorgt voor veiligheid en nabijheid van docenten en mentoren. Er wordt voor iedere leerling gezocht naar een combinatie van praktijk en theorie waarbij gekeken wordt naar de kwaliteiten van de individuele leerling. Vanaf de start op de Pro krijgen de leerlingen praktijklessen waarbinnen de leerlingen kennismaken met verschillende beroepsgroepen. Naarmate de leerlingen ouder worden, gaan ze op groepsstage gefaciliteerd door de school en op individuele stage. Naast de praktijkgerichte aanpak blijven we de theorie aanbieden. We streven ernaar om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden branche certificaten en een bewijs van afronding van de vakken Nederlands en Rekenen/Wiskunde mee te geven dat past bij hun uitstroomniveau en toekomstperspectief.
De dagelijkse leiding bestaat uit locatiedirecteur Mevr. T.M.J. Sibbing en afdelingsleider Dhr. L. Hartog

Agenda

12/06/2024:
Roostervrije dag voor alle leerlingen
19/06/2024:
OPP-avond
11/07/2024 - 26/08/2024:
Zomervakantie

Onze missie en visie

Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn ondanks hun ziekte. Wij zijn ervoor om onze leerlingen stappen te laten maken in wat ze kennen en wat ze kunnen en te laten ontdekken wie zij zijn. Goed onderwijs geven met een team van professionals staat bij ons voorop, de wijze waarop we de zorg inrichten maakt dit mogelijk. We zijn op zoek naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen.

aan-het-werj-reconpro

Met een team van professionals op al onze afdelingen bieden wij onderwijs op maat. In een kleinschalige en veilige omgeving en met onvoorwaardelijke aandacht voor onze leerlingen groeien zij in didactisch, sociaal-emotioneel en medisch opzicht.  We kiezen de leerlijn die bij de leerling past. Wij denken in mogelijkheden en  durven eisen te stellen. Ons doel is dat leerlingen zich met zelfvertrouwen staande kunnen houden in de maatschappij en kunnen uitstromen naar een plek die past bij hun kwaliteiten en talenten. De benodigde zorg is vanzelfsprekend en maakt dat het onderwijs alle aandacht kan krijgen.

Zorgcoördinator

Annick Peters: a.peters@olsderecon.nl
email-icoon

Aanmelden