Wij bereiden
onze leerlingen
voor op de toekomst

Recon-pro

Burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling

Voor onze leerlingen is de voorbereiding op volwaardige deelname aan de maatschappij van groot belang. De leerlingen hebben hier vanwege hun aandoeningen soms een achterstand in.  De medisch-sociale leerlijn speelt hierin een belangrijke rol, maar daarnaast wordt er in de lessen en tijdens het werken in de branches en groepsstages veel aandacht aan burgerschap besteed. We halen de praktijk zoveel mogelijk de school binnen en we organiseren excursies..
In de leerlingenraad ontwikkelen de leerlingen vaardigheden zoals meedenken, samenwerken en debatteren.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) krijgt op verschillende manieren vorm binnen onze school. Zo krijgen alle klassen LOB-lessen waarin het ontdekken van de eigen (on)mogelijkheden in relatie tot de toekomst centraal staat. Verschillende activiteiten worden georganiseerd om leerlingen kennis te laten maken met het vervolgonderwijs, het arbeidsveld en hun eigen interesses en mogelijkheden hierbinnen. Hierbij valt te denken aan:

  • Praktijklessen
  • Groepsstages
  • Individuele stages
  • In gesprek gaan met ex-leerlingen van De Recon Pro
  • Het voeren van MOL-gesprekken (mentor/ouder/leerling)

Buitenschoolse activiteiten

In het kader van educatie en sociale ontwikkeling wordt eenmaal per 2 jaar een meerdaagse schoolreis georganiseerd.  Deze uitstapjes zijn merkbaar van grote betekenis voor de ontwikkeling van de leerlingen. Zonder steun van fondsen, bedrijven, serviceclubs en vrienden van het langdurig zieke kind zouden deze uitstapjes niet mogelijk zijn.

Daarnaast organiseren we diverse sportactiviteiten (schaatsen, voetbal-basketbaltoernooi) en gaan we naar De Doelen.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogenlink-icoon

Info over beschut werklink-icoon

Informatie over participatiewetlink-icoon

Jongerenloketlink-icoon