Meer dan
alleen
goed onderwijs

Recon-pro

Documenten

Jaarlijks maken wij een schoolgids die we de leerlingen meegeven.  In de schoolgids is alle praktische informatie opgenomen. Deze is ook hier te downloaden.

De scholen van BOOR maken steeds voor een periode van 4 jaar een schoolplan. Het schoolplan wordt  jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld (middels jaarplan en jaarverslag) en is daarmee een levend document.

Met het schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod Recon openluchtschool kan bieden.

Schoolgidsdownload

Schoolondersteuningsplandownload

Schoolplandownload