Goed onderwijs
met
een betrokken team

Recon-pro

Het team

Ons team bestaat uit 15 personeelsleden, waaronder directieleden, mentoren en/of docenten, vakleerkrachten voor gym en beeldende vorming, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, docent sociale vaardigheden/creatieve expressie therapeut, CJG arts, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoog, administratief medewerkers, ICT-medewerkers en conciërge.
De directie bestaat uit locatiedirecteur Mevr. Terry M.J. Sibbing, afdelingsleider voor Recon Pro is Dhr. L. Hartog

Specialisten

specialisten