Goed onderwijs
met
een betrokken team

Recon-pro

Het team

Ons team bestaat uit 15 personeelsleden, waaronder directieleden, mentoren en//of docenten, vakleerkrachten voor gym en beeldende vorming, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, docent Sociale Vaardigheden en Creatieve Expressie therapeut, CJG arts, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoog, conciërge, ICT-medewerkers en administratief medewerkers.
De directie bestaat uit locatiedirecteur Mevr. Terry M.J. Sibbing, afdelingsleider voor Recon Pro is Mevr. Evelien Dullaart.

team-recon-pro-havo-vmbo

Zorg en ondersteuning

Zorg-en-ondersteuning