De zorg
maakt
het mogelijk

Recon-pro

Specialisten

Dagelijks zijn er schoolverpleegkundigen aanwezig voor de medische begeleiding. Zij coördineren de medische zorg op school en dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleegtechnische handelingen (wet BIG). Zij begeleiden de leerlingen bij hun medicijngebruik, de ontwikkeling van gezond gedrag en zijn mede verantwoordelijk voor de acute zorg. Daarnaast geven de verpleegkundigen adviezen aan leerkrachten en onderwijs- ondersteunend personeel over de juiste zorg omtrent de kinderen op school. Indien nodig nemen zij contact op met ouder(s) en/of verzorger(s) of behandelend specialisten.

Een orthopedagoog, maatschappelijk werker en jeugdarts  zijn aan de school verbonden voor aanvullende ondersteuning.

Zorgstructuur

School maatschappelijk werk

Ziekte treft niet alleen het kind, maar ook zijn/haar naaste omgeving. Om de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en schoolloopbaan van het kind optimaal te laten verlopen, is een goede samenwerking tussen school en thuis van belang. Onze schoolmaatschappelijk werkende vervult een brugfunctie tussen de leerling, zijn naaste omgeving en school.
Als u een afspraak wilt maken met onze schoolmaatschappelijk werkende, kunt u hiervoor contact opnemen met de school.