Onderwijs
op maat

Recon-pro

Aanmelding en toelating

Voor de aanmelding en toelating op onze school, hanteren wij de volgende aanmeldprocedure:
U maakt telefonisch een afspraak met de zorgcoördinator voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. De zorgcoördinator voor Recon openluchtschool Pro is Annick Peters.

De aanmeldprocedure wordt in gang gezet. Het dossier wordt opgevraagd bij de oude school en besproken met de Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB en het samenwerkingsverband bepalen of onze school geschikt is voor uw zoon/dochter.
U wordt op de hoogte gebracht van het advies van de CvB. Als het advies positief is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de zorgcoördinator, verpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Door school wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als we denken dat uw zoon/dochter niet bij onze school past, zullen wij een advies geven over plaatsing op een andere school.
Als de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, wordt uw zoon/dochter geplaatst op onze school.

Zorgcoördinator

Annick Peters: a.peters@olsderecon.nl
email-icoon

Ouders nemen contact op met de zorgcoördinator.

Ouders/verzorgers melden de leerling aan.

Het CvB leest het dossier en komt in nauw overleg met het samenwerkingsverband tot een besluit.

Ouders en leerling worden uitgenodigd voor een intakegesprek of de CvB adviseert een andere school.

Als de TLV afgegeven is, wordt de leerling geplaatst.