Praktijkervaring

Recon-pro

Praktijkonderwijs

Er wordt binnen het praktijkonderwijs zoveel mogelijk een afstemming tussen het theoretisch & het praktisch onderwijs gezocht, wat in de praktijk nodig is wordt in de theorie aangeboden en waar we kunnen zullen we de praktijk betrekken bij het theoretische leerdoel.

Theorie

Dit hebben de leerlingen veelal in hun stamgroep met hun mentor. Het gaat hier vooral om de vakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels & Burgerschap. Het burgerschapsonderwijs omvat onder meer ICT vaardigheden, Sociale Vaardigheden, Werknemersvaardigheden (LOB) en Culturele en Kunstzinnige vorming.

praktijk-lessen

Praktijk

De leerlingen van de onderbouw en middenbouw krijgen per dag naast de theorielessen ook praktijkles. Hierbinnen is het doel dat de leerling kunnen ondervinden waar hun kwaliteiten en interesses liggen. De praktijkvakken zijn: schoonmaak en leefomgeving, detailhandel en administratie, koken en kantine, handvaardigheid en arbeidsvaardigheid. De praktijklessen worden verzorgd door docenten, leraar ondersteuners en onderwijsassistenten. Er wordt gewerkt aan doelen uit de vakoverstijgende leergebieden: leren leren, culturele orientatie en creatieve expressie, mens natuur en techniek & de Voorbereiding op (dagbesteding en) arbeid. Binnen de praktijklessen wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar certificaten voor in het portfolio. Op basis van de ervaringen binnen de verschillende praktijkvakken kan de school goed adviseren welke branche past bij de vaardigheden van de leerling die uiteraard zelf ook een belangrijke stem heeft in de keuze voor de groeps en individuele stage branche.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogenlink-icoon

Info over beschut werklink-icoon

Informatie over participatiewetlink-icoon

Jongerenloketlink-icoon