Praktijkervaring

Recon-pro

Praktijk

Er wordt gewerkt aan praktijkonderwijs en theoretisch onderwijs. Theorie hebben de leerlingen veelal in hun stamgroep met hun mentor. Het gaat hier vooral om de vakken wiskunde, Nederlands, ICT en Engels.

Branches

De leerlingen van de onderbouw en middenbouw werken 2 dagen per week in branchegroepen. Hier kunnen leerlingen vrijblijvend ondervinden waar hun kwaliteiten en interesses liggen. De branches zijn: schoonmaak, groen, administratie, koken en kantine. De branches worden verzorgd door docenten, leraar ondersteuners en onderwijsassistenten. Er wordt gewerkt aan doelen horend bij de branche en aan: leren leren, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. Voor de branches is het mogelijk om vanaf het 2e leerjaar (deel)certificaten te behalen.

praktijk-lessen

Groepsstages

Leerlingen starten vanaf hun 2e leerjaar op de Recon Pro met groepsstage. Het doel van groepsstage is leren samenwerken en ontdekken waar de individuele kwaliteiten van de leerling liggen. De groepsstages zijn: educatieve tuin (groen), Albert Heijn, OBS de Mare en interne stage. De groepsstage interne stage is vooral voor leerlingen die vanwege medische redenen niet zonder verpleegkundige ondersteuning kunnen. De groepsstages worden verzorgd door leraar ondersteuners en docenten. Er wordt gewerkt aan doelen horend bij de groepsstage en aan leren leren, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. Voor de groepsstages is het mogelijk (deel)certificaten te behalen.
De school beschikt over een eigen 9-persoonsbusje waardoor vervoer makkelijker is. Vanuit de groepsstages gaan we ook oefenen met zelfstandig reizen zodat een leerling kan doorstromen naar een individuele stageplek.

eigen-reconvervoer-naar-stage

Individuele stage

Zodra leerlingen een groepsstage positief hebben afgerond en voldoen aan werknemersvaardigheden, komen leerlingen in aanmerking voor een individuele stage. Deze stage worden begeleid door onze stagecoördinator. Voor een individuele stage is het belangrijk dat een leerling zelfstandig kan reizen. We oefenen dit al tijdens de groepsstage.
Voor het behalen van (deel)certificaten werken we samen met externe partijen en collega (Pro) scholen.

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogenlink-icoon

Info over beschut werklink-icoon

Informatie over participatiewetlink-icoon

Jongerenloketlink-icoon