Afspraak

Recon-pro

Protocollen en afspraken

Om de zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken gemaakt en in protocollen vastgelegd. Zo hebben wij onder andere protocollen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag (vernieling/pesten), verzuim, alcohol en roken.

Wij zijn een rookvrije school. Roken is tijdens schooltijd alleen toegestaan tijdens de pauzes buiten ons schoolterrein dus in het park tegenover de school. We houden hier streng toezicht op.

De protocollen zijn hier te downloaden voor ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen. Algemene omgangsregels en afspraken worden elk jaar herzien en zijn opgenomen in de schoolgids.

Verzuimprotocoldownload

Omgaan met pestendownload

Alcohol en drugsdownload

Rookbeleiddownload