Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Nu komt het regelmatig voor dat de leerlingen te laat worden opgehaald. Om die reden bellen wij naar het taxibedrijf om te vragen of ze al onderweg zijn. Daarom vragen wij u om via deze link een aantal vragen te beantwoorden zodat wij weten met welke taxi uw zoon/dochter komt. Alvast bedankt voor de medewerking.