Een belangrijk onderdeel van het diploma VSO is de inhoud van een portfolio. Een portfolio is een verzameling bewijzen van individuele ontwikkeling. Elke leerling heeft een eigen portfoliomap ontvangen. Mevrouw Jansen heeft de map op de eerste lesdag na de verhuizing aan alle leerlingen gepresenteerd en is in elke klas geweest om verder uitleg te geven over hoe de map, het eigendom van de leerling zelf, gebruikt kan worden.

Als onderwijstijd denken we al steeds beter in portfoliotaal. Zo helpen we de leerlingen na te denken over het verzamelen van bewijzen. Bijvoorbeeld een gemaakt kerststukje. Of een verslag van een bezoek aan een woning met vele ouderen waar we onze beroemde Recon koekjes en een kerstkaart naar toe brachten als onderdeel van onze burgerschapslessen, maatschappelijke betrokkenheid.

Een mooie mijlpaal die we de afgelopen tijd ook hebben bereikt is de unanieme instemming va  de GMR met ons examenreglement. Lees hier meer.