Vanuit de GMR ontvingen wij het volgende bericht:

“De gmr so/vso vindt het een goede ontwikkeling dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding (waar mogelijk) nu ook een vso-diploma kunnen halen. De gmr stemt daarom unaniem van harte in met het examenreglement arbeid en dagbesteding.”

Fantastisch nieuws natuurlijk voor alle VSO scholen met uitstroomprofiel 1,2,3 (dagbesteding) en/of 3,4,5 (arbeid).

Zoals al in meerdere berichten aangegeven wordt er flink doorgepakt om alle scholen te voorzien van een portfoliomap die overeenkomt met het door de gmr bekrachtigde examenreglement.De volgende stap wordt wat ons betreft dat onze bestuurder (zo mogelijk samen met de bestuurder(s) van het Rotterdam College en de Accent VSO scholen) de reglementen vaststelt.