Het zal u hopelijk niet ontgaan zijn maar sinds het schooljaar 2022-2023 is de Recon openluchtschool overgestapt naar een nieuw leerlingvolgsysteem; SOM.TODAY.  

U heeft een mailtje ontvangen, bekijk ook uw SPAM, waarmee u kunt inloggen in Somtoday en het rooster van uw zoon/dochter bekijken. Met het Pro team zijn we druk bezig om steeds meer functies in SOM te gebruiken. Het OPP dat u tijdens de OPP-avond met de mentor heeft besproken is gemaakt in SOM. Wij gaan na de herfstvakantie lesgroepen aanmaken waarin we studieplanners kunnen maken en cijferregistratie kunnen toevoegen. Zo kunt u binnen SOM steeds meer zien hoe het onderwijs van uw zoon/dochter verloopt. Via deze nieuwsbrieven houd ik u op de hoogte van deze doorontwikkeling.